VS-EU equivalentie-akkoord voor bio

21 februari 2012

Op de eerste dag van de Europese biobeurs BioFach hebben de Europese Commissie en de Verenigde Staten een lang verwacht equivalentie-akkoord ondertekend op het gebied van biologische wetgeving. Met dit akkoord willen ze de handelsbarrières uit de weg ruimen, wat de import en export tussen beide regio’s moet vergemakkelijken. Dit is een nieuwe stap in de richting van een wereldwijde harmonisatie van biologische voedingsproducten. 

Op de eerste dag van de Europese biobeurs BioFach hebben de Europese Commissie en de Verenigde Staten een lang verwacht equivalentie-akkoord ondertekend op het gebied van biologische wetgeving. Met dit akkoord willen ze de handelsbarrières uit de weg ruimen, wat de import en export tussen beide regio’s moet vergemakkelijken. Dit is een nieuwe stap in de richting van een wereldwijde harmonisatie van biologische voedingsproducten. 

Een equivalentie-akkoord betekent niet dat de biologische lastenboeken gelijk zijn bij de handelspartners. Het betekent dat beide overheden de lastenboeken als gelijkwaardig, “equivalent” beschouwen. Het is wel de (theoretische) bedoeling om de basisprincipes van biologische landbouw te respecteren.

Het akkoord tussen Europa en de VS treedt in werking op 1 juli 2012. Nu is er een akkoord op hoofdlijnen, maar er zijn nog een aantal verschillen, vraagtekens en onduidelijkheden.

Een verschilpunt dat al is aangepakt, betreft antibiotica. De VS is fel gekant tegen gebruik van antibiotica in dierlijke producten. In Europa is preventief gebruik verboden maar bij ziekte in beperkte mate toegestaan onder toezicht van een dierenarts. Omgekeerd staat Europa antibioticagebruik bij appelen en peren niet toe. Dit alles is nu geregeld. Dierlijke producten voor export naar de VS mogen niet afkomstig zijn van dieren die al een antibioticabehandeling hebben gekregen. In omgekeerde richting geldt hetzelfde voor appelen en peren.

Maar er zijn nog andere vragen en onduidelijkheden. Europa is bezorgd dat de biologische producten van de VS ggo’s bevatten. Bovendien mag je in de VS gangbare dierlijke mest gebruiken die afkomstig is van agro-industriële bedrijven. Het is ook niet duidelijk welke gevolgen dit akkoord zal hebben voor de biologische kasteelt, in het bijzonder het verbod of het toelaten van het gebruik van substraten. Ook bij verwerkte producten zijn er verschilpunten. Zo is het in de VS bijvoorbeeld toegelaten om vitaminen toe te voegen aan de voedingsmiddelen, wat in Europa niet het geval is. Wat betekent dit dan voor de etikettering voor naar Europa geïmporteerde producten?

Ook al heeft dit akkoord voordelen voor de internationale handel, BioForum heeft bedenkingen bij de strikt confidentiële aard van de onderhandelingen. Deze zijn louter op hoog niveau gebeurd. Op geen enkel moment is de sector geconsulteerd, noch op Europees niveau (IFOAM), noch op het niveau van de lidstaten. 

Er is dus nog veel werk aan de winkel. BioForum zal dit nauwgezet opvolgen bij de overheid en marktdeelnemers maximaal informeren.

Meer nieuws