Ontwerpverslag voor nieuwe bioverordening gaat goede kant op volgens IFOAM

28 mei 2015

Op 26 mei presenteerde Europarlementslid Martin Häusling zijn vernieuwde voorstel voor de herziening van de nieuwe bioverordening. IFOAM EU is alvast blij met het voorstel.

Martin Häusling, rapporteur voor het Europees Parlement, stelde zijn rapport voor aan de commissie Landbouw van het Europees Parlement.

IFOAM EU-voorzitter Christopher Stopes is alvast blij met dit nieuwe rapport, omdat het beter aansluit bij wat de biologische sector nodig heeft. "Bovendien ligt dit voorstel meer in lijn met de mening van het "Committee of the Regions" en het onafhankelijke evaluatierapport dat de Europese Commissie in 2012 bestelde. Een enorme stap in de goede richting dus. Het nieuwe voorstel kijkt vooral naar waar de huidige wetgeving verbeterd kan worden en maakt duidelijk dat we geen revolutie maar evolutie van de biologische wetgeving nodig hebben."

IMPORT EN CONTROLE
Marco Schlüter, directeur van IFOAM EU, vult aan: "een van de grootste problemen met de huidige wetgeving is dat lidstaten ze niet overal op dezelfde manier implementeren. Dit rapport bevat voorstellen die daar iets aan willen doen. Tegelijkertijd zijn een aantal breekpunten uit het originele voorstel verdwenen."

En hij gaat verder: "Kijken we naar biocontrole, dan maakt dit rapport van Häusling het nog eens duidelijk dat biologische voeding en landbouw een proces is, dat je niet testen door alleen het eindproduct te controleren.

"Over het algemeen is dit rapport van Häusling een goede basis om op verder te bouwen."

Ook op het vlak van import zien we vooruitgang. Het oorspronkelijke voorstel zou nadelig geweest zijn voor de ontwikkelingslanden en een negatieve invloed hebben gehad op de beschikbaarheid van producten in Europa. Dat is aangepast.

Over het algemeen is het rapport van Häusling een goede basis om op verder te bouwen, al zijn er nog altijd aspecten die verfijnd moeten worden."

WERKBAAR RESULTAAT
IFOAM EU kijkt uit naar een verdere samenwerking met de verschillende Europese instellingen. Samen kunnen ze het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie omzetten in een verbeterde huidige wetgeving. Belangrijk is dat het uiteindelijke resultaat werkbaar is en de verdere ontwikkeling van de Europese biosector ondersteunt. Ook mag de deadline die de Europese Commissie heeft opgelegd niet tot gevolg hebben dat er een mindere wetgeving van komt. Het inkomen van duizenden biologische producenten hangt er immers van af.

Bron: IFOAM EU
Nieuwsfoto: Sophie Nuytten, Maya Seitan