Europa wil slachten van runderen op de boerderij mogelijk maken

20 oktober 2020

Recent stelde de Europese Commissie een wettelijk kader voor "Mobiele dodingsunits", zodat runderen in kleine aantallen op de boerderij zelf gedood kunnen worden.

In onze zoektocht naar oplossingen om dieren op de boerderij te slachten onderzochten we ook de mogelijkheid om runderen in kleine aantallen op de boerderij te verdoven, te verbloeden en de verdere slachtafhandeling in een regulier slachthuis uit te voeren. Deze praktijk wordt ook wel “mobiele dodingsunit” (MDU) genoemd. Deze manier van slachten wordt al enige tijd toegepast in Zwitserland (geen EU-lidstaat) en Duitsland. Ook in Nederland is sedert begin 2019 een ‘mobiele dodingsunit’ (MDU) actief. Het dier wordt in een box geklemd, verdoofd, gekeeld en verbloed. Het dode dier wordt dan binnen een zo kort mogelijke tijdspanne naar een regulier slachthuis gebracht waar de verdere afhandeling gebeurt.

Tot nog toe was er discussie over de wettelijkheid van deze werkwijze. Het huidige voorstel moet het wettelijk kader nu verduidelijken. In het huidige Europese wetsvoorstel zou het gebruik van een MDU toegestaan worden onder volgende randvoorwaarden:

  • Voor max. 3 runderen, 6 varkens of 6 éénhoevigen
  • Wanneer het vervoeren van het dier een risico vormt voor zijn fysieke integriteit of die van de vervoerder
  • Een hiertoe erkende dierenarts moet aanwezig voor de ante-mortem analyse en het doden van het dier (bedwelming, bloeding). Het verwijderen van de maag en darmen is toegestaan, de organen moeten het dier volgen naar het slachthuis.
  • Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de veehouder en een slachthuis voor het beheer van de stoffelijke resten
  • Het transport vindt plaats onder hygiënische omstandigheden (met recuperatie van het bloed)
  • Wanneer het transport langer duurt dan twee uur, moet koeling voorzien worden tenzij de omgevingstemepratuur voldoende laag is
  • De traceerbaarheid van geslachte dieren moet verzekerd (certificaat dat het dier vergezelt)

Het wetsvoorstel is onderwerp van openbare raadpleging. Alle belanghebbenden kunnen tot 30 oktober 2020 hun mening en suggesties inbrengen. Alle informatie hierover vind je op deze paginaDe betreffende wetsvoorstellen worden beschreven in volgende documenten Motivaties in het hoofddocument (Engels)  en Technische informatie in bijlage (Engels) 

Tot op heden is het slachten op de boerderij van runderen enkel toegelaten voor noodsituaties. Dit is bv. het geval bij een rund met een gebroken poot, waardoor het onmogelijk naar het slachthuis kan worden getransporteerd. Voor runderen lijkt de MDU een goede oplossing om het stressvolle transport naar het slachthuis te vermijden. Dit is vooral het geval voor “wilde” runderen, die niet gewoon zijn om aangebonden te worden.

Interessante links:

https://www.schlachtung-mit-achtung.de
https://www.stressfrei.st/
https://www.topagrar.com/heftplus/mobil-schlachten-eine-nische-oder-mehr-10352864.html
http://www.landforscher.de/EIP_Projekt.html

Meer informatie:
Paul Verbeke
0497 42 93 68
paul.verbeke@bioforum.be

nieuwsfoto: Sandra Kopf, Slachtung mit Achtung