8,5% Europees landbouwareaal is bio

4 februari 2021

Biologische landbouw besloeg in 2019 bijna 13,8 miljoen hectare landbouwgrond in de EU-27. Dit komt overeen met 8,5% van de totale oppervlakte cultuurgrond van de EU-27, een stijging met 0,5 procentpunt ten opzichte van 2018.

De landen met het hoogste aandeel biologisch land waren Oostenrijk, Estland en Zweden. In elk van deze landen bedroeg het biologische aandeel meer dan 20% van de totale landbouwgrond. In 2020 sprak Europees Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski de ambitie uit om 25% bio te hebben tegen 2030.

In Vlaanderen is 1,4% van het landbouwareaal biologisch, in Wallonië is dat 11,5%. Samen resulteert dit in een aandeel van 6,9% bio in het totale Belgische landbouwareaal.

Letland had het grootste aandeel van de biologische populatie ‘schapen en geiten’ (36,2% van de totale Letse schapen- en geitenpopulatie was biologisch) en het op een na hoogste aandeel van de biologische runderpopulatie (25,1%). Het hoogste aandeel biologische runderen werd gerapporteerd in Griekenland (26,9%).

Biologische landbouwers zijn over het algemeen jonger. Het aandeel bedrijfsleiders onder de 40 jaar was bij biologische landbouwbedrijven (21%) twee keer zo groot als bij niet-biologische landbouwbedrijven (10,5%).

Meer informatie vind je bij Eurostat.