Europese Green Deal mikt expliciet op biolandbouw

18 december 2019

Vorige week stelde Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen haar Green Deal voor. De bedoeling is om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld wordt. Biolandbouw wordt in het plan genoemd als oplossing.

Op het vlak van landbouw kiest de Europese Commissie voor een strategie door de hele keten, van veld tot vork. De precieze uitwerking van die strategie komt in de lente van 2020, maar de doelstellingen staan al wel op papier: Europeanen veilig en betaalbaar voedsel aanbieden, het klimaatprobleem aanpakken, het milieu beschermen, biodiversiteit bewaken en biolandbouw doen groeien. 

IFOAM EU, de Europese koepelorganisatie voor de biolandbouw, is blij met de groene ambities van Europa en meer bepaald de plannen op het vlak van landbouw. Ze kijken uit naar welke concrete acties er gepland zullen zijn om de landbouwsector richting agro-ecologie te doen opschuiven. Om deze ambities waar te kunnen maken, zullen er wel concrete doelen opgesteld moeten worden over het gebruik van synthetische pesticiden, kunstmeststoffen en antibiotica. 

Een mogelijke hefboom is het Gemeenschappelijk Landbouw (GLB). Ook daarin zouden de milieudoelstellingen vervat moeten zitten. Door 70 procent van het GLB-budget te voorzien voor milieu- en klimaatgerichte landbouw, zou Europa volgens IFOAM EU meer kans op slagen hebben om zijn ambities waar te maken. 

Samen met 29 andere organisaties stuurden ze een open brief naar Europees Commissaris Frans Timmermans, waarin ze de krijtlijnen geven voor een perfecte voedselstrategie. 

Bron: IFOAM EU
Nieuwsfoto: Kwestion