Oprichting Farmersgroup Ifoam EU een feit

24 april 2012

Op 18 april werd in Denemarken de Farmersgroup als specialistengroep binnen Ifoam EU opgericht. BioForum is hiervoor steeds pleitbezorger geweest en is ervan overtuigd dat dit zal leiden tot een betere besluitvorming. 

Op 18 april werd in Denemarken de Farmersgroup als specialistengroep binnen Ifoam EU opgericht. BioForum is hiervoor steeds pleitbezorger geweest en is ervan overtuigd dat dit zal leiden tot een betere besluitvorming. 

In het bestuur van Ifoam zaten tot nu toe relatief weinig boeren of mensen die een rechtstreeks contact hebben met boeren. Eén van de aanwezige boeren in Denemarken getuigde dat boeren een beetje hun ziel verloren waren binnen Ifoam, een beweging oorspronkelijk gesticht door en voor boeren. Het eerste doel van de groep is om betere relaties te ontwikkelen tussen Europese boeren. Uitwisseling van verschillende ervaringen tussen boerenorganisaties is daarom nodig. 

Het interim steering committee bestaat uit 5 leden: Jan Plagge (voorzitter Bioland Duitsland) en interim voorzitter, Kees Van Zelderen (voorzitter Biohuis Nederland), Laurent Moinet (FNAB-Frankrijk ), Thomas Fertl (Bio Austria), Andrea Ferrante (voorzitter AIAB, de belangrijkste beweging van bioboeren Italia, ondervoorzitter van internationale INOFO binnen Ifoam international). Drie van hen zijn ook lid van het Ifoam-bestuur. De standpunten van de specialistengroep worden opgenomen in de werking van Ifoam en verder bepleit bij de Europese commissie.

Het eerste jaar wordt gewerkt aan de opstelling van een werkplan waarbij de afwerking van dossiers als kasteelt, pluimvee en GLB hoog op de agenda staan.

Boeren komen naar de vergaderingen maar vergeet niet dat ze dag nadien weer op het veld moeten staan. De Farmersgroup zal dan ook ondersteund worden door het kantoor van de Ifoam-EUgroup in de persoon van Antje Koeling. Boeren hebben vaak meer tijd nodig, beslissingen gaan nu soms te snel. Dit bleek zo bij de opstelling van het Ifoam-standpunt inzake GLB waarbij te weinig de stem van de boeren klonk. Een bemerking die BioForum al eerder maakte en die mee zorgde voor een bijsturing in die zin.

In het najaar vindt de eerste werkvergadering van de Farmersgroup plaats waar de te volgen strategie zal worden besproken. Na een jaar volgt dan de officiële instelling. Natuurlijk hopen we dat één van onze boeren-bestuurders BioForum daar zal vertegenwoordigen.

Daarnaast moet deze groep ook zorgen voor meer aandacht voor het beroep zelf. We hebben nood aan nieuwe boeren en dat is niet alleen kwestie van omschakelen want elke dag haken er ook boeren af. Boer zijn moet opnieuw een aantrekkelijk beroep worden in onze samenleving.