Nieuw fruitatelier bij De Wroeter

2 mei 2012

De Wroeter Dagcentrum, waar mensen met een verstandelijke of sociale beperking landbouwproducten maken en verkopen, opende eind april een nieuw fruitatelier op de locatie van boerderij ‘Hoogbrug’ die in 2009 werd aangekocht. “Met de investeringen die al gerealiseerd werden, groeit De Wroeter uit tot een volwaardige sociaal-economische site”, zegt Limburgs gedeputeerde van Landbouw Marc Vandeput.

De Wroeter Dagcentrum, waar mensen met een verstandelijke of sociale beperking landbouwproducten maken en verkopen, opende eind april een nieuw fruitatelier op de locatie van boerderij ‘Hoogbrug’ die in 2009 werd aangekocht. “Met de investeringen die al gerealiseerd werden, groeit De Wroeter uit tot een volwaardige sociaal-economische site”, zegt Limburgs gedeputeerde van Landbouw Marc Vandeput.

Door hen ambachtelijke, duurzame en milieuvriendelijke producten te laten maken en verkopen, versterkt De Wroeter Dagcentrum de eigenwaarde van mensen met een verstandelijke of sociale beperkingen hun zelfwaarde. De Wroeter heeft een bakkerij, catering- en fruitproject. Al de producten worden verkocht in de eigen boerderijwinkel, op de markt en via Voedselteams.

In mei 2009 kocht De Wroeter Dagcentrum de boerderij ‘Hoogbrug’ te Wimmertingen met de erbij horende 2,5 hectare omliggende gronden en weiden. De voorbije jaren werden bouwvallige delen van de Hoogbrugboerderij afgebroken en verrees een nieuw atelier dat voldoet aan alle hedendaagse standaarden op vlak van veiligheid, werkcomfort en milieuvriendelijkheid.

Daarbij kon gerekend worden op de financiële steun van de provincie Limburg, het Vlaams gewest en Europa in het kader van plattelandsontwikkeling (PDPO). Ook organisaties zoals Netwerk Rentevrij, KWB, Telebouworde, Koning Boudewijnstichting en de Lionsclub Hasselt droegen hun steentje bij. Maar ook heel wat particulieren, sympathisanten en individuele steungevers hebben met raad en daad, met een renteloze lening of via een milde gift dit project mee mogelijk gemaakt.

Het fruitatelier komt op de nieuwe locatie in een gepaste omgeving terecht: een mooi landelijk gebied dat rust uitstraalt en daardoor een therapeutisch verbindende kracht heeft. Voor De Wroeter Dagcentrum was dit de ideale ligging: dicht bij de huidige locatie te Kortessem zodat de verplaatsingen tussen beide locaties vlot kunnen gebeuren en gelegen in landbouwgebied wat de mogelijkheid biedt de fruitteelt en -verwerking daar te ontplooien.

In de zomerperiode wordt het fruit geplukt en worden de vruchten ingevroren. Zo kan het hele jaar rond het fruit worden verwerkt tot confituur, sappen en siropen. Bijna al het fruit bij De Wroeter wordt zelf geteeld. Daarbij wordt gekozen voor streekeigen en biologische teelt. Het nieuwe fruitatelier van De Wroeter Dagcentrum is ook ingebed in een ruimere visie op duurzaamheid en ecologie. Zo wordt het regenwater herbruikt, zonne-energie aangewend, het afvalwater wordt gezuiverd via een percolatie-rietveld en er werd een mooie kleine groentetuin aangelegd op basis van permacultuur.

Gedeputeerde Marc Vandeput keek bij de voorstelling van het fruitatelier vooruit naar de nieuwe programmeringsperiode van het Europese plattelandsbeleid. Hij noemt het een uitdaging om een innovatief antwoord te geven op de socio-economische evolutie en de gewijzigde functies van het platteland. “Niet allen vanuit landschappelijk en sociaal oogpunt maar ook en vooral vanuit een economische invalshoek zal moeten gewerkt worden aan de zelfredzaamheid van het landelijk gebied met aandacht voor de wisselwerking met de verstedelijkte gebieden”, meent Vandeput.

Bron: Vilt