Markt voor biologische aardappelen: geef je voorraad door!

23 april 2012

BioForum wil voor biologische aardappelen van de voorbije oogst 2011 een inventaris maken van het huidige aanbod en op basis hiervan nagaan welke afzetmogelijkheden er bestaan. We hopen dat een gecoördineerde aanpak een zo goed mogelijke oplossing kan bieden.

Onze eigen aardappeltelers hebben moeite om hun voorraad verkocht te krijgen. Lees hier meer.

Daarom wil BioForum voor de aardappelen van de voorbije oogst 2011 een inventaris maken van het huidige aanbod en op basis hiervan nagaan welke afzetmogelijkheden er bestaan. We hopen dat een gecoördineerde aanpak een zo goed mogelijke oplossing kan bieden.

Voor het nieuwe aardappelseizoen (oogst 2012) willen we nagaan of we de verkoop beter kunnen structureren in overleg met de bestaande handelskanalen.

Daarom vragen we aardappeltelers zo snel mogelijk volgende informatie over te maken (via fax 03/286 92 79 of info@biozoektketen.be):

- Hoeveelheid van de huidige voorraad aardappelen die moeilijk verkocht raken. Graag aangeven om welke variëteit het gaat, onderscheid bio of in omschakeling, de kwaliteit van het lot.

- Areaal aardappelen voor oogst in 2012. Ook hier graag onderscheid per variëteit en of het bio/in omschakeling is. Ook aangeven of afzet voorzien is (bv. door een contract met een afnemer) of niet en welke bestemming voorzien is (eigen thuisverkoop/verkoop in de vershandel/industrie/...).