Gezamenlijk standpunt Boerenbond, ABS en BioForum over het GLB

22 mei 2012

Eerder publiceerde BioForum een standpunt over het toekomstig GLB. Deze visie is de basis van alle communicatie en overleg die BioForum voert over dit onderwerp. Het was ook de basis voor het overleg met de landbouworganisaties, wat heeft geresulteerd in een reeks gemeenschappelijke prioriteiten.

In de herfst van vorig jaar presenteerde Europcommissaris voor landbouw, Dacian Ciolos, de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie voor dit landbouwbeleid na 2013. Momenteel lopen de debatten hierover in de verschillende Europese Lidstaten, bij de maatschappelijke organisaties en bij het Europese Parlement.

Eerder publiceerde BioForum een standpunt over het toekomstig GLB. Deze visie is de basis van alle communicatie en overleg die BioForum voert over dit onderwerp. Het was ook de basis voor het overleg met de landbouworganisaties, wat heeft geresulteerd in een reeks gemeenschappelijke prioriteiten. Belangrijk daarbij is ondermeer dat zowel Boerenbond als ABS samen met BioForum van mening zijn dat het feit dat de biologische landbouw automatisch voldoet aan de nieuwe vergroeningsvereisten een erkenning inhoudt van de inspanningen die onze sector op vlak van vergroening al levert. Tevens benadrukken deze landbouworganisaties dat deze erkenning geen voorwendsel mag zijn om steun op andere vlakken te ontzeggen aan de biologische landbouw, zoals de biohectaresteun en steun voor andere beheersmaatregelen.

Auteur: Esmeralda Borgo