Franse biolandbouw kent forse groei

3 juni 2016

De biosector in Frankrijk kende in 2015 een stevige groei. De afzet steeg met meer dan 15 procent. Ook aan productiezijde was er groei. Het bioareaal steeg in 2015 met 23 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot 1,3 miljoen hectare.

Volgens sectororganisatie Agence Bio is de sterke toename het gevolg van een sterke vraag naar “producten die de natuur en de mens respecteren”. Met een areaal van 1,3 miljoen hectare, waarvan 312.000 hectare nog in omschakeling, komt het biologische landbouwareaal voor het eerst boven de vijf procent van het totale Franse areaal. Twee derde daarvan wordt gebruikt als permanent grasland of voor de productie van veevoeder. Het andere derde wordt gebruikt voor de productie van groenten, fruit en wijn. De grootste toename is op te tekenen in de akkerbouw. Vooral in de graanteelt zijn heel wat landbouwers overgestapt naar de biologische productie.

Ook de biologische veehouderij kent in Frankrijk een sterke groei. Zo zijn er nu ruim 5.000 biologisch gecertificeerde rundveebedrijven, waarvan 2.400 met melkvee. Er zijn ook meer dan 2.270 bedrijven met de overstap naar de biologische productiewijze bezig. Verder werken meer dan 1.500 legkippenbedrijven en bijna 800 andere kippenhouders biologisch. Hetzelfde geldt voor 1.600 schapenhouderijen.

Hoewel bioproducten het goed doen in de grote Franse supermarkten, zit de sterkste groei toch bij de gespecialiseerde winkels. Die vind je in Frankrijk nu bijna op elke hoek van de straat maar ook online. Ook de korten keten doet het uitstekend. Zeker de helft van de bioboeren of -tuinders in Frankrijk verkoopt zijn producten rechtstreeks aan de consument, ofwel op het bedrijf zelf ofwel op de markt. “Persoonlijk contact en informatie-uitwisseling spelen een belangrijke rol bij de aankoop van dit soort producten”, stelt Agence Bio.

Het agentschap meldt dat daarnaast ook de horeca en andere cateringbedrijven steeds meer bio op het menu zetten omdat de klant daarom vraagt. De afzet in die sector ging vorig jaar zelfs met 18 procent omhoog, en lijkt dit jaar nog sterker te groeien. De overheid speelt hierbij een stimulerende factor. In dat kader heeft bijvoorbeeld de groothandelsmarkt Rungis, het inkooppunt voor veel restaurants, vorige maand een aparte biologische hal geopend.

Bron: Vilt.be
Nieuwsfoto: Lisa Develtere