Hoopvolle signalen voor bio van Europese landbouwcommissaris

11 juni 2020

Europa sprak een tijd geleden de ambitie uit om in Europa 25 procent bio te hebben tegen 2030. Dinsdag gaf Europees Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski in een webinar toelichting over de Farm2Fork-strategie van Europa. Bioboer Kurt Sannen zag hoopvolle signalen.

Begin april nam Kurt Sannen afscheid als voorzitter van BioForum, maar hij blijft zich engageren voor de biosector. In mei werd hij verkozen als voorzitter van de Farmers Interest Group van IFOAM EU. Deze vertegenwoordigers van bioboerenorganisaties over gans Europa bepaalt vanuit de praktijk mee de aanpak van koepelorganisatie IFOAM EU. 

In zijn rol nam Sannen dinsdag deel aan een webinar van de Europese Commissie waar landbouwcommissaris Wojciechowski toelichting gaf over de Europese Farm2Fork-strategie. Via de Farm2Fork-strategie wil de Europese Commissie een gezond en duurzaam voedselsysteem realiseren voor Europa in het kader van de ‘Green Deal’. De Europese Commissie is zeer ambitieus en wenst tegen 2030 het gebruik van schadelijke pesticiden, antiobiotica en meststoffen sterk te verminderen. Tegelijk erkent ze de milieuvriendelijke rol van biolandbouw en wil ze alles in het werk stellen opdat een vierde van de landbouw in de EU bio is tegen 2030.

BIOLANDBOUW STIMULEREN VIA GLB
Sannen deelt graag zijn verslag: "Wojciechowski gaf gisteren online een omstandige toelichting en gaf aan dat ze deze doelstelling onder meer wil bereiken via het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Hij schaarde zich 100 % achter deze farm to fork strategy en beklemtoonde meermaals de belangrijke rol van biolandbouw hierin. Hij is vastberaden om met diverse maatregelen de biosector te laten groeien, zowel via ingrepen aan de consumenten- en marktzijde als aan de producentenzijde. Hij stelde dat de financiële ondersteuning van de biologische landbouw minstens moet behouden blijven."

"Volgens Wojciechowski bieden zowel pijler I als pijler II tal van mogelijkheden om bio te ondersteunen in de nationale strategische plannen. Hij beklemtoonde het belang van het inzetten van ecoregelingen voor de transitie naar meer biolandbouw in de lidstaten. Wojciechowski stelde ook dat een verdere intensifiëring en industrialisering van de landbouw in de EU niet de juiste richting is. Ook stelde hij vragen bij het te grote aantal kilometers dat ons voedsel aflegt vooraleer het op ons bord verschijnt."

"Aan dit webinar namen vertegenwoordigers van diverse Europese organisaties deel zoals landbouworganisaties, voedingsdistributie, voedselverwerkende nijverheid, consumentenorganisaties, milieubeweging … De meeste organisaties spraken hun steun uit voor de Farm to Fork strategy. Als eerste werd IFOAM-EU voorzitter Jan Plagge gevraagd een reactie te geven. Hij stelde dat de hele biosector in Europa zich ten volle schaart achter deze nieuwe landbouw- en voedselstategie van de Europese Commissie."

Nieuwsfoto: CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP"