IFOAM blij dat Europees parlement nieuw ggo-akkoord afwijst

9 november 2015

IFOAM EU, de Europese koepel van de biolandbouwsector, laat weten tevreden te zijn met de afwijzing door het Europees Parlement van het Commissievoorstel om elke lidstaat de bevoegdheid te geven om ggo's al dan niet toe te laten.

Het Europees Parlement sprak zich enige tijd geleden uit tegen het Commissievoorstel om elke lidstaat afzonderlijk de mogelijkheid te geven om de invoer en het gebruik van een ggo-product te beperken of te verbieden. Een prima beslissing, zo oordeelt IFOAM EU, de Europese koepel voor biolandbouwers. “De overduidelijke afwijzing van het voorstel door het Parlement bewijst hoe gebrekkig het voorstel van de Commissie was”, aldus beleidsverantwoordelijke Eric Gall.

“Een nationale ban op ggo’s voor zowel humane voeding als veevoeder is onmogelijk te implementeren binnen de huidige Europese marktregels”, aldus Gall. “De nieuwe regels zouden het democratisch deficit van de huidige ggo-toelatingsprocedure niet rechtzetten, en zouden noch de biolandbouwers, noch de andere niet-ggo-landbouwers beschermen.”

Daarnaast pleit IFOAM EU voor een herziening van die ggo-toelatingsprocedure. “Het mag niet langer mogelijk zijn dat de Commissie ggo’s toelaat wanneer een duidelijke meerderheid tegen is”, vindt Gall. Ook de opt-out-regeling die de Commissie voorstelde schoot daarin tekort. “Zolang de toelatingsprocedure niet grondig wordt herbekeken, negeert de Commissie de bezorgdheden van heel wat lidstaten en Europese burgers.”

Verder geeft Gall nog aan dat de introductie van nieuwe ggo’s in Europa voor de biosector hoogst ongewenst is, omdat ze een verhoogd risico op contaminatie zou veroorzaken en de kosten van preventieve maatregelen zou doen stijgen.

Bron: Vilt.be/IFOAM
Nieuwsfoto: Tim Vandewiele, 't Open Veld