Nieuwe cijfers over bio

11 april 2012

Uit het nieuwe jaarrapport blijkt dat het aantal producenten en het areaal blijven toenemen in Vlaanderen. De verkoop van bioproducten hield het afgelopen jaar stand, en steeg zelfs licht in de niet-gespecialiseerde kanalen en de rechtstreekse verkoop. Het belang van de biologische landbouw blijft toenemen.

Uit het nieuwe jaarrapport blijkt dat het aantal producenten en het areaal blijven toenemen in Vlaanderen. De verkoop van bioproducten hield het afgelopen jaar stand, en steeg zelfs licht in de niet-gespecialiseerde kanalen en de rechtstreekse verkoop. Het belang van de biologische landbouw blijft toenemen.

Op woensdag 11 april verscheen het jaarrapport biologische landbouw, dat werd voorgesteld door Vlaams minister-president Kris Peeters. Lees hier de visie van BioForum Vlaanderen op deze groeicijfers. BioForum wil groeien met een doel, met nog meer oog voor wat er nodig is om blijvend én duurzaam te groeien als biosector.


Er waren in 2011 maar liefst 282 biologische producenten actief in Vlaanderen. Dat zijn er 26 of bijna 10% meer dan in 2010. Het totaal areaal voor biologische landbouw steeg vorig jaar met 19%, en 89% van de  gezinnen in ons land kocht in 2011 een bioproduct.

In deze evoluties speelt Bio zoekt Boer een belangrijke rol. Dit gezamenlijk initiatief van de Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en Bioforum, met steun van de Vlaamse overheid, startte in 2009 en stimuleert de omschakeling naar biologische landbouw in Vlaanderen. Via persoonlijk advies, doorverwijzing naar deskundigen, en informeren en sensibiliseren over de kansen van biologische productie in Vlaanderen, streeft Bio zoekt Boer naar 10 omschakelaars per jaar.

Sinds de start van Bio Zoekt Boer kregen 347 producenten advies. In 2011 schakelden 30 producenten, waaronder 1/3 groentetelers, om na een bezoek van Bio Zoekt Boer.

Groeiend areaal

Het areaal blijft groeien, steeg met 19% waardoor het momenteel 4.563 hectare bedraagt, waarvan 1.354 hectare in omschakeling. De groei van het areaal heeft vooral betrekking op grasland (+ 44%), maar ook het groenteareaal nam toe met 31%. Daarentegen nam het areaal akkerbouwgewassen af met 14% en het areaal fruit met 4%. 45% van de biolandbouwers hebben samen 10% of 450 hectare in handen. 33% van het areaal is in handen van 9 grote bedrijven.

Stabiele prijzen

Door het beperkt aantal aanbieders op de markt blijven de prijzen een stabiel verloop hebben. De biologische melk bleef in 2011 schommelen tussen 35 en 40 euro voor 100 liter. De witloofprijs klom in 2011 echter even tot 3 euro per kg, de hoogste waarde sinds het begin van de metingen eind 2007.

Vlaamse overheid verleent steun en investeert in onderzoek

De Vlaamse overheid besteedde met 3,1 miljoen euro 6% meer dan vorig jaar aan de biologische landbouwsector. De uitbetalingen van de hectaresteun namen met 28% toe tot 900.000 euro. Het aantal toegenomen steunaanvragers had een stijging in de betalingen van de omschakelingspremie tot gevolg. Daardoor bedraagt het aandeel van de uitgaven ten behoeve van producenten 37,5% van de totale uitgaven. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling bedroegen 785.000 euro en stegen met 19% ten opzichte van 2010. Drie vierde van die uitgaven gaat naar onderzoek in de verbetering van de bodemkwaliteit en diverse aspecten binnen de plantaardige productie (onkruidbestrijding, gewasbescherming, veredeling). 14% gaat naar onderzoek in de dierlijke sectoren (huisvesting, dierziekten) en 10% gaat naar de aspecten innovatie en bedrijfsbeheer.

3% meer biobestedingen in 2011

De totale bestedingen van biologische producten in België, opgemeten door GfK Panelservices Benelux in opdracht van VLAM, bedroegen 435 miljoen euro in 2011 of een toename van 3% (+20% in 2010). 89% van de gezinnen in ons land kocht vorig jaar een bioproduct. 18% van de gezinnen zijn frequente biokopers en verrichten 77% van alle biobestedingen. Het marktaandeel bio bedraagt 1,4% (voeding + niet-voeding). Het aandeel van ‘speciaalzaak, natuurvoedingswinkel en overige’ groeide de voorbije jaren, maar lijkt nu te stabiliseren rond de 30%.

De klassieke supermarkt blijft het grootste kanaal met 47% en won, na een dip in 2010, vorig jaar opnieuw marktaandeel. De kleinere kanalen zoals hard discount en de rechtstreekse verkoop groeiden vorig jaar en hebben elk zo’n 5% van de bioverkoop in handen. Biologische producten zijn gemiddeld een derde duurder dan gangbare producten.

Europese bio-areaal in stijgende lijn

De recentste cijfers met betrekking tot de Europese landen hebben betrekking op 2010. In de EU-27 groeide het biologisch areaal verder met 7% en bedroeg 9,2 miljoen hectare. Daarmee is 5,3% van het totale landbouwareaal van de 27 lidstaten biologisch. Er zijn twee duidelijk te onderscheiden blokken: de West- en Zuid-Europese landen, die - op enkele uitzonderingen na - een afremming van de groei kennen, en de Oost-Europese landen, die later toegetreden zijn en nog volop omschakelen. Vlaanderen zit met een aandeel van 30% areaal in omschakeling in het totale biologisch areaal nog steeds bij de groep groeiers.

Meer details vindt u in het jaarrapport biologische landbouw.

Bron: Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij