BioForum wil kwalitatieve groei voor bio

11 april 2012

“Applaus voor de groeicijfers van bio, maar we letten vooral op de kwaliteit van die groei,” zegt Kurt Sannen, voorzitter van BioForum Vlaanderen. “Sterkere ketens in de biosector zijn nodig voor blijvende groei.”

“Applaus voor de groeicijfers van bio, maar we letten vooral op de kwaliteit van die groei,” zegt Kurt Sannen, voorzitter van BioForum Vlaanderen. “Sterkere ketens in de biosector zijn nodig voor blijvende groei.”

Ambitieus partnerschap tussen overheid, gangbaar en bio is nodig voor een duurzame toekomst. BioForum wil met haar partners streven naar een gezonde landbouw en voeding in Vlaanderen: leefbaar voor de producent, houdbaar voor het milieu en betaalbaar voor de consument.

Cijfers van Peeters onthullen consequente bioconsument
Vandaag stelde minister-president Peeters de groeicijfers van bio uit 2011 voor, met Europese cijfers uit 2010. De groei van productie en consumptie is blijvend: bio ontgroeit gestaag maar zeker haar nichepositie. Een grote groep consumenten bespaart tijdens economische crisis niet op eten, maar kiest consequent voor duurzaam voedsel. Smaak, gezondheid, diervriendelijkheid en milieu zijn de top vier redenen voor deze keuze. Eieren, groenten, brood en vleesvervangers zijn de populairste producten. De vraag naar vlees hinkt achterop deze groeicijfers. Het succes van campagnes zoals Donderdag Veggiedag en Dagen Zonder Vlees toont echter een groeiende groep ‘vleesbewuste’ consumenten, dus daar wordt nog groei verwacht.

Groeien voor een gezonde landbouw
Dit mooi liedje moet lang kunnen duren, want: hoe meer bio, hoe meer duurzaamheid. Deze groei in cijfers is echter geen doel op zich, geen exclusieve graadmeter voor succes. Het gaat ook om de invulling die je geeft aan die groei, die vooral kwalitatief moet zijn. Een gezonde landbouw kan blijven duren, daarom gaan steeds meer mensen voor duurzaamheid. Duurzaam verzekert de toekomst van landbouw, milieu en maatschappij. BioForum Vlaanderen roept op om met sterke partnerschappen en ambitieuze plannen te streven naar deze duurzaamheid.

Bio helpt het beleid met duurzaamheid
Bio moet niet altijd ‘beter’ zijn, maar juist een inspirator voor gangbare landbouw om ook duurzamer te worden. BioForum feliciteert de landbouwsector met de reeds gemaakte prestaties. Wie duurzaamheid nastreeft, haalt profijt uit samenwerking met bio. Bio stoot minder CO2 uit, wat goed uitpakt voor het Vlaams Klimaatplan. Op biobedrijven is gemiddeld dertig procent meer biodiversiteit en een goede bodem- en waterkwaliteit. “Bio is beter voor de draagkracht van het ecosysteem”, stelde een studie van de UGent nog[1]. VN-rapporteur Deschutter stelt zelfs dat agro-ecologie, waarvan bio deel is, op termijn voordeliger is voor zowel producent, consument als overheid[2]. Vergeet ook niet economische duurzaamheid: de bioboer heeft door de rechtvaardigere prijsvorming meer kans op een stabiel inkomen.

Bio en gangbaar, samen voor duurzaam
Partners Boerenbond, ABS en de Vlaamse overheid vinden bio ook een inspirator voor duurzaamheid.  Alle drie engageerden ze zich in 2008 expliciet “om de komende vijf jaar zich in te zetten als partner van de Vlaamse biologische landbouw” (Strategisch Plan Bio 2008-2012). Samen met BioForum gaan ze voor verduurzaming van de samenleving.

Sterke ketens voor zwakke plekken
BioForum Vlaanderen bouwt aan sterke ketens in de biosector, want de afstemming van de keten kan nog beter. ‘Bio zoekt boer’ levert nieuwe bioboeren, maar de uitdagingen voor verwerking en verkoop zijn er ook. Wat de boer produceert, moet ook genoeg afzet vinden bij verwerkers en consumenten. Wat de consument vraagt, moet bio nog meer kunnen leveren. Er is nog veel afzetmogelijkheid, vooral voor vlees en granen. Ook vraagt de consument steeds meer naar lokale bioproducten, met zo weinig mogelijk afstand tussen boer en bord. BioForum wil deze uitdagingen verder ten gronde aangaan. BioForum is alvast dankbaar aan het kabinet Peeters voor de steun voor deze belangrijke taak.

Meer ketenmanagers voor grote ambities
Met Vlaanderen moeten we binnen enkele jaren op het Europees gemiddelde van 5,3 procent zitten. Hiervoor zijn nog heel wat inspanningen nodig. Er zijn wel middelen, maar die zijn schaars in vergelijking met de ambities. BioForum vraagt om versterking van de projecten ‘Bio zoekt boer’ en ‘Bio zoekt keten’, met ketenmanagers die per sector (zuivel, groenten, fruit, vlees,…) actief zijn over de ganse keten.
[1] (2008) Universiteit Gent De meerwaarde van bio opgebied van kwaliteit en gezondheid. Dit is een wetenschappelijk onderzoek naar feiten en perceptie.

[2] (2011) VN-Rapporteur Olivier Deschutter over het recht op voedsel. Hij kwam het afgelopen jaar vaak in het nieuws met zijn onderzoek naar agro-ecologie. Dit landbouwsysteem kan de wereld beter en goedkoper voeden op termijn. Meer info: verslag lezing Deschutter en Bio en de blije Afrikaan.