Provincie West-Vlaanderen reageert op tekorten in de biomarkt

13 januari 2016

De markt voor biovoeding groeit elk jaar. Vooral in de melkveehouderij en bij de groente-industrie is sprake van tekorten. Die kansen zijn landbouwgedeputeerde Bart Naeyaert van de Provincie West-Vlaanderen niet ontgaan. West-Vlaanderen zet in op omschakeling.

De tekorten in de melkveehouderij en bij de groentenindustrie werden zichtbaar tijdens een excursie in het najaar 2015, georganiseerd door Inagro. Deze kansen zijn landbouwgedeputeerde Bart Naeyaert van de Provincie West-Vlaanderen niet ontgaan. Na een ronde tafel met alle belanghebbenden werd beslist om op 26 januari een studiemiddag te organiseren over de marktkansen in de biologische melkveehouderij. Op 25 februari wordt een bezoek georganiseerd aan een bio-melkveebedrijf en op 15 maart bij een bio-zuivelverwerker en ophaalcoöperatie.

Op vraag van de groentenindustrie wordt eveneens een trefdag georganiseerd op 26 februari in de lokalen van Inagro in Rumbeke-Beitem. Tijdens deze trefdag wordt een overzicht van de marktkansen gegeven en wordt dieper ingegaan over de technische aanpak en de rendabiliteit van een biologische akkerbouw/groentenbedrijf. In een tweede gedeelte bestaat de mogelijkheid om in persoonlijke gesprek te gaan met afnemers van biologische groenten en akkerbouwproducten. Ook toeleveranciers van de biologische sector zullen op de trefdag aanwezig zijn. De uitnodiging voor de trefdag wordt verspreid tijdens de Agro-Expo beurs in Roeselare (23 t/m 25 januari).

Meer informatie bij Paul Verbeke.