Werk samen met anderen om de kringloop te sluiten

Kringlopen en grondstoffen

De kringloopgedachte is bepalend voor de biologische landbouw, maar niet altijd even makkelijk om te realiseren. Samenwerking met anderen kan hier soelaas bieden. 

Biologisch veehouder Jos De Clercq legt uit hoe hij met de hulp van anderen de kringloop sluit op zijn bedrijf Natlandhoeve: “Door samen te werken met biologisch groentebedrijf De Nieuwe Winning, sluiten wij voor onze bedrijven de kringlopen. We recupereren ook ons afval. Zo gaat een deel van het groente-afval naar de dieren. Denk aan te kleine aardappelen, mislukte rode biet, kolen enzovoort. Het krachtvoer dat ik aan mijn jonge stieren voeder komt van onverkoopbare granen, zemelen en het afval van de bloem. De koeien krijgen geen krachtvoer, maar een rantsoen op basis van grasklaver en hooi.” 

Gerelateerde artikels

Door het krachtvoer van je dieren zelf samen te stellen, kan je beter inspelen op de behoefte van elk dier.

Door samenwerking met natuurorganisaties kan je graslanden waardevol inzetten in je kringloop.