Twee bioprojecten goedgekeurd in het kader van plan Korte Keten

18 januari 2012

Je kon er al meer over lezen in Bio Actief, maar Vlaams minister-president Peeters laat vandaag in een persbericht weten een subsidie van in totaal 49.541€ toe te kennen aan zeven projecten die op korte termijn uitgewerkt kunnen worden in het kader van het strategisch plan Korte Keten. Het plan heeft de ambitie om de Korte Keten – waarbij de afstand tussen producent en consument bij verkoop van landbouwproducten zo kort mogelijk gehouden wordt – te erkennen als een specifieke manier van afzet met een toegevoegde waarde.

Je kon er al meer over lezen in Bio Actief, maar Vlaams minister-president Peeters laat vandaag in een persbericht weten een subsidie van in totaal 49.541€ toe te kennen aan zeven projecten die op korte termijn uitgewerkt kunnen worden in het kader van het strategisch plan Korte Keten. Het plan heeft de ambitie om de Korte Keten – waarbij de afstand tussen producent en consument bij verkoop van landbouwproducten zo kort mogelijk gehouden wordt – te erkennen als een specifieke manier van afzet met een toegevoegde waarde.

Er werden vanuit de biosector diverse projecten ingediend waarvan 2 werden weerhouden:

1. “Inspirerende bioportretten in de korte keten “ van BioForum Vlaanderen vzw

BioForum Vlaanderen wil zes sprekende praktijkvoorbeelden van de korte keten bundelen in een publicatie die als inspiratiebron kan dienen voor andere producenten, zowel voor biologische als voor gangbare boeren. De praktijkvoorbeelden zullen verschillende bedrijfsprofielen toelichten en er zal ook praktische informatie toegevoegd worden.

2. “Bio van bij ons gaat de boer op” van Bio van bij ons vzw

Bio van bij ons is een vzw opgericht door bio-boeren om via een logo samen naar buiten te komen met zelf verwerkte producten van eigen groenten en fruit. Via dit project willen zij meer bio-producenten aanspreken om mee te stappen in het initiatief. Hiervoor zullen regionale infovergaderingen georganiseerd worden en wordt er begeleiding voorzien voor geïnteresseerde producenten.

De andere goedgekeurde projecten:

3. “CSA- quick win project” van het CSA netwerk vzw

CSA-producenten worden geconfronteerd met specifieke teelttechnieken. Om de kennis hierover te versterken zal CSA netwerk 2 evenementen en 2 discussiesessies met verschillende thema’s organiseren. Daarnaast zal het CSA-concept meer bekend gemaakt worden door het houden van een conferentie, en door het aanmaken van promotiemateriaal en een startersbrochure. 

4. “Startersmap hoevevlees” van het Steunpunt Hoeveproducten

Het Steunpunt Hoeveproducten wil een actualiseerbare startersmap opstellen met daarin alle informatie rond het opstarten van de verkoop van hoevevlees op het bedrijf. Er zullen ook vormingsmomenten rond dit thema georganiseerd worden voor de veehouders.

5. “Handleiding inrichting van een verwerkings- en winkelruimte voor hoeveproducenten” van Steunpunt Hoeveproducten

Het Steunpunt Hoeveproducten wil een praktische handleiding opstellen met daarin een stappenplan om een verwerkings- en/of winkelruimte in te richten volgens de wettelijke verplichtingen. Zo worden de wettelijke verplichtingen praktisch zichtbaar voor de producenten. Er zullen ook 

vormingsmomenten rond dit thema georganiseerd worden.

6. “Van Boer tot (werk)vloer” van Inagro vzw

Inagro wil met dit project een nieuw innovatief afzetkanaal creëren voor de hoeveproducenten via de verkoop van hoeveproducten in bedrijven. Inagro zal een tool creëren die bedrijven kunnen gebruiken om werknemers digitaal hoeveproducten te laten bestellen. De bestelmodus zal gebruikt worden door Inagro en wordt ook beschikbaar gesteld aan andere bedrijven.

7. “Winkelinrichting: van concept tot realisatie” van BB projecten vzw

Via dit project zullen 3 (eventueel toekomstige) uitbaters van een hoevewinkel door het Innovatiesteunpunt actief begeleid worden bij het op punt stellen van een aantrekkelijk en professioneel verkooppunt. De resultaten zullen gebundeld worden in een “voor” en “na” beschouwing en voorgesteld worden aan alle geïnteresseerde land- en tuinbouwers via een meeting, persberichten en via de website.

Meer informatie over de projecten:

Patricia De Clercq, woordvoerder Departement Landbouw en Visserij
Tel.: 02 552 77 09

Image


Meer nieuws