Bart Staes stelt lager BTW-tarief voor voor biolandbouw

25 april 2018

Europarlementslid Bart Staes (Groen) meent dat de biomarkt een nog hogere vlucht kan nemen als het fiscaal stelsel bio gunstig genegen zou zijn. Hij oppert een lager btw-tarief voor bioproducten.

Meer Belgen kopen bio, en vorig jaar werd er volgens promotieorgaan VLAM 6 procent meer uitgegeven aan bio. Biozuivel en biogroenten belanden het vaakst in onze winkelkar. Vergeleken met de totale voedingsuitgaven blijft het marktaandeel van biologische verse voeding beperkt tot 3,2 procent. Het groeit wel gestaag.

Europees parlementslid Bart Staes (Groen) ziet een manier om de groei te bespoedigen. “Belastingen zoals de btw moeten gebruikt kunnen worden om het aankoopgedrag van consumenten te sturen. Ik vroeg aan de Europese Commissie of het toegestaan is dat België een eigen (lager) btw-tarief voor bio zou invoeren, en dat mag. Ik zal daarover een brief sturen aan de minister van Financiën.” Staes vindt een gunstregeling verantwoord in de wetenschap dat bioproducten tot stand komen zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, ggo’s of kunstmest. “Biolandbouw draagt bovendien in belangrijke mate bij tot het verbeteren van de biodiversiteit, en het levert nog andere ecosysteemdiensten.”

Op grond van de huidige EU-regels voor btw mogen lidstaten reeds een verlaagd tarief van ten minste 5 procent toepassen op een lijst van goederen en diensten in de bijlage bij de btw-richtlijn. Producten uit de biolandbouw vallen onder levensmiddelen, en komen dus net als andere voedingswaren in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief. De meeste voedingswaren in ons land vallen onder het 6-procent-tarief. Uitzonderingen die hoger getaxeerd worden, zijn onder meer margarine, alcoholische dranken en restaurant- en cateringdiensten.

Het voorstel over de hervorming van de btw-tarieven dat de Europese Commissie op 18 januari 2018 presenteerde, zou de lidstaten toelaten om een verlaagd tarief van minder dan 5 procent of het nultarief toe te passen op de levering van landbouwproducten met uitzondering van alcoholhoudende dranken. De Commissie houdt daarbij wel vast aan het beginsel van fiscale neutraliteit, dat zegt dat vergelijkbare goederen voor belastingdoeleinden niet verschillend behandeld kunnen worden. Dit beginsel staat dus niet toe dat er verschillende btw-tarieven worden toegepast op dezelfde of vergelijkbare producten uit de biologische en de traditionele landbouw. Staes trekt dat in twijfel omdat “beantwoorden aan dezelfde behoefte” voor interpretatie vatbaar is.

NEDERLAND: GEEN BTW OP BIO
In Nederland liep de afgelopen maanden de campagne 'Geen Btw op Bio'. Gisteren kreeg het Nederlandse parlement 80.000 handtekeningen overhandigd. Met de petitie 'geen BTW op Bio' willen biowinkeliers en 80.000 burgers bij de Tweede Kamer aan de kaak stellen dat biologische voeding onterecht extra wordt belast en het kabinet ertoe bewegen de BTW op biologische voeding per 2019 niet te verhogen naar 9%, maar juist te verlagen naar 0%, om een gelijk speelveld te creëren tussen biologische en niet-biologische voeding. De campagne is een initiatief van de Nederlandse Biowinkelvereniging.

Bron: Vilt.be/Biojournaal
Nieuwsfoto: Kobe Van Looveren