Wetenschappers ontwikkelen methode om moderne ggo's te herkennen

9 september 2020

Amerikaanse onderzoekers zijn erin geslaagd een methode te ontwikkelen om ggo's op te sporen die met moderne technieken als CRISPR-Cas ontwikkeld zijn. Tot nog toe waren die gewassen niet te onderscheiden van gewone gewassen.

Het Europees Hof van Justitie oordeelde twee jaar geleden dat ggo-gewassen die met moderne technieken als mutagenese ontwikkeld zijn onder de Europese ggo-wetgeving vallen. Dat betekent dat ze aan dezelfde test- en etiketteringsvoorwaarden moeten voldoen als andere ggo’s.

Het probleem tot nu was echter dat gewassen die gewijzigd zijn met technieken als CRISPR-Cas en ODM niet te onderscheiden waren van gewassen die niet gemodificeerd zijn. Daardoor kan Europa Amerikaanse en Canadese producten waaraan gesleuteld is via mutagenese niet buitenhouden. Met de techniek worden kleine wijzigingen aan het genoom van een gewas of levend organisme doorgevoerd zonder dat er daarbij vreemd DNA wordt geïntroduceerd. Daarmee verschilt de CRISPR/Cas9-methode van traditionele transgenesetechnieken, waarbij men het genoom van planten of dieren wijzigt door het inbrengen van DNA afkomstig van een ander organisme.

Amerikaanse onderzoekers, die onder meer door Greenpeace gefinancierd zijn, zijn er nu echter in geslaagd een techniek te ontwikkelen om een met ODM-gemodificeerd koolzaadras toch te detecteren: SU Canola van het Amerikaanse biotechbedrijf Cibus, dat met zijn aangepaste genen bestand is tegen bepaalde herbiciden. De resultaten van het onderzoek zijn na peer review gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Foods.

Volgens Greenpeace en andere ngo's gaat het om een doorbraak die de Europese lidstaten moet toelaten om controles in te voeren op de import van illegale ggo’s. "Dit is een mijlpaal voor de bescherming van Europese consumenten en bedrijven", zegt Heike Moldenhauer van de Duitse vereniging voor ggo-vrije voeding VLOG. "Dit zal imkers, landbouwers, telers, fabrikanten en verkopers van voeder en voedsel helpen om ggo’s uit hun bevoorradingsketen te houden. Zo kunnen ze aan de vraag van consumenten voldoen om ggo-vrij voedsel op hun bord te krijgen."

Franziska Achterberg van Greenpeace roept de Europese Commissie en de lidstaten op om nu technieken te ontwikkelen om op zoek te gaan naar de aanwezigheid van moderne ggo’s in geïmporteerde producten. "Er zijn nu geen excuses meer om de bestaande vereisten voor de veiligheid en etikettering van ggo’s niet op deze nieuwe ggo’s toe te passen", zegt ze.

Bron: Vilt.be

Nieuwsfoto: Kobe Van Looveren