Minder antibiotica in veehouderij? De biosector weet dat het kan.

2 februari 2012

Nederland, Frankrijk en België vormen samen de top drie in antibioticagebruik bij dieren. Overmatig of onoordeelkundig gebruik blijft echter niet zonder gevolgen voor de volksgezondheid. Antibioticagebruik werkt immers resistentievorming in de hand. 

Minder resistente bacteriën in bio kipfilets

Nederland, Frankrijk en België vormen samen de top drie in antibioticagebruik bij dieren. Overmatig of onoordeelkundig gebruik blijft echter niet zonder gevolgen voor de volksgezondheid. Antibioticagebruik werkt immers resistentievorming in de hand. 

Minder resistente bacteriën in bio kipfilets

Zo deed de Nederlandse consumentenbond onderzoek naar antibioticaresistente ESBL-producerende bacteriën in kipfilet. Uit hun steekproef blijkt dat 139 van 140 kipfilets in de supermarkt positief test op het ESBL-enzym. In kipfilet van langzaam groeiende kippenrassen, die gebruikt worden in de biologische pluimveehouderij, lag de concentratie ESBL vijf tot acht keer lager dan in de intensieve braadkippenhouderij. Hun conclusie is duidelijk: de intensieve pluimveehouderij heeft het ESBL-probleem zelf de wereld in geholpen. Veel te veel kippen op een veel te kleine ruimte. Om verspreiding van ziekten te voorkomen worden grote hoeveelheden antibiotica gebruikt, waartegen bacteriën snel resistent worden. 

Sensibilisering tegen preventief gebruik

Ook in België begint de bezorgdheid over overmatig antibioticagebruik te groeien. Het Federaal Voedselagentschap publiceerde vorig jaar een advies waarin preventief gebruik wordt afgeraden en waarin de noodzaak van sensibiliseringscampagnes voor veehouders en dierenartsen wordt aangekaart. Daarom werd in januari de vzw AMCRA opgericht, een kenniscentrum dat gegevens over antibioticagebruik en -resistentie bij dieren zal verzamelen en analyseren. Op basis hiervan zal men over de problematiek naar de veehouderijsector communiceren en advies geven voor mogelijke toekomstige beleidsacties.

Gezondheidszorg met beperkte antibiotica in bio

Nobele initiatieven die een stap in de goede richting zetten, maar uit het onderzoek van de Nederlandse consumentenbond bleek het al: de biologische veehouderij heeft in dit dossier een voorbeeldfunctie. Om met het voorbeeld van kippen verder te gaan: biokippen genieten van daglicht en een vrije uitloop naar buiten. Ook in de stal hebben ze meer leefruimte. Dat leidt tot een meer natuurlijk gedrag en minder stress. Bovendien krijgen ze gezonde biologische voeders. Ook voor biologische varkens, koeien, geiten hanteert de biologische veehouderij gelijkaardige normen.

Antibiotica mogen in bio niet preventief toegediend worden, alleen ter behandeling van een individueel ziek dier en onder controle van een veearts. Preventieve toediening van antibiotica of andere gemedicineerde voeders blijkt ook niet nodig, dankzij de inspanningen om de dieren op natuurlijke wijze gezond te houden.

Bio hecht inderdaad veel belang aan preventieve gezondheidszorg. De biologische veehouderij investeert in robuuste, traag groeiende rassen die passen bij de plaatselijke omstandigheden, in gezonde biologische voeders, in vrije uitloop en daglicht, in voldoende stalruimte. Kortom, de biologische veehouderij investeert in de natuurlijke gezondheid van het dier. 

En dat loont. De biologische veehouderij zit gezond in elkaar, voor mens en dier; dat levert gezonde kwaliteitsproducten op, zonder risico’s voor de volksgezondheid.

Lees meer:

“Consumentenbond in Nederland boos om ESBL in kipfilet”
“Veehouderij mikt op snelle daling van antibioticagebruik”
“Boerenbond zet zich in voor daling antibioticagebruik”
“Zuivelsector maakt reductie antibioticagebruik concreet”

Meer nieuws