Nieuwe voorzitter BioForum officieel van start!

15 februari 2012

Kurt Sannen is officieel van start gegaan als nieuwe voorzitter van BioForum Vlaanderen. Tijdens een Bijzondere Algemene Vergadering op 8 februari 2012 zat hij op de praatstoel bij journaliste Sara Van Boxstael.

Kurt Sannen is officieel van start gegaan als nieuwe voorzitter van BioForum Vlaanderen. Tijdens een Bijzondere Algemene Vergadering op 8 februari 2012 zat hij op de praatstoel bij journaliste Sara Van Boxstael.

De bioboer van Natuurboerderij ‘Het Bolhuis’ uit Diest is zeer enthousiast over zijn nieuwe opdracht. “Ik ken mijn eigen verhaal, maar ik wil graag de rest van de sector leren kennen. Zo weten we nog beter wat ons te doen staat,” betoogt hij. Sannen is ervan overtuigd dat de Vlaamse biosector nog een enorm groeipotentieel heeft. Het pijnpunt, namelijk te weinig productie van eigen bodem, moet samen met andere landbouworganisaties worden aangepakt: door de drempels die boeren beletten om te schakelen weg te werkenenerzijds én door in te zetten op verdere ketenontwikkeling anderzijds. Hij erkent dat de biospelers op het veld erg divers zijn, maar ziet daar juist opportuniteiten in. In zijn woorden: “De rol van een voorzitter is te vergelijken met een ‘brug’, zowel extern –bruggen bouwen naar andere organisaties, instanties, het brede publiek-, als intern –bruggen bouwen binnen de sector en tussen de bestuurders en de leden”. “Het is de kunst te focussen op de gemeenschappelijke belangen, de pijnpunten in de keten aan te pakken én tegelijk de consument te blijven warmmaken voor bio,” concludeert de voormalige winnaar van de Bio Award.

Beleef hier een terugblik op een vruchtbare Bijzondere Algemene Vergadering: