Nieuwe oogstprognose bevestigt goede oogst biologische appel en peer

8 september 2015

Eind juni maakte het BioObstForum een eerste prognose van de appel- en perenoogst. De oogst zou kleiner zijn dan de recordoogst van 2014, maar nog altijd erg respectabel. Een prognose-update eind augustus bevestigt deze raming.

Er wordt verwacht dat de appelen over het algemeen wel eerder kleiner zullen zijn, als gevolg van de droge zomer. Met een totaal van 136.000 ton bio-appel is deze oogstprognose de tweede grootste ooit.

Vooral in Duitsland, België en Nederland wordt een kleinere appeloogst verwacht. In Zuid-Tirol, het belangrijkste productiegebied, en ook in Oostenrijk, wordt een even grote appeloogst verwacht dan in 2014. In Frankrijk zouden er meer bioappelen zijn dan vorig jaar, maar de oogst was daar in 2014 kleiner dan gemiddeld. Ook voor biopeer liggen de verwachtingen lager dan de recordoogst van 2014. Maar met een prognose van 6.129 ton is dat toch nog de 2e grootste prognose ooit.

Over het algemeen neemt men aan dat het fruit dit jaar van goede kwaliteit is en dat maar een beperkt deel zal verkocht worden als industriefruit (sap, compote …). Er is nochtans een een sterk toegenomen vraag naar industriefruit in binnen- en buitenland. Daardoor zal er ook dit jaar een groot tekort zijn aan biologisch industriefruit zijn. Dat tekort houdt al enkele jaren aan en lijkt steeds problematischer te worden. Anderzijds zorgt dat tekort wel voor perspectieven voor een verdere uitbreiding van de sector.

Wie een gedetailleerd overzicht van de oogstprognose wenst, kan die opvragen bij paul.verbeke@bioforumvl.be.

Nieuwsfoto: KVL/Creative Nature, Koenraad van Eykeren