Open brief vraagt om verbod van Gene drive-technologie

30 juni 2020

78 organisaties, actief op het vlak van landbouw, milieu, dierenwelzijn en ontwikkelingshulp, roepen in een open brief aan de Europese Commissie op voor een tijdelijk verbod op de nieuwe Gene Drive-technologie. Ook BioForum ondertekende deze brief.

Gene Drive - in het Nederlands ook wel bekend als Gendruk - is een recente gentechniek waarmee volledige populaties van een bepaalde soort geherprogrammeerd of uitgeroeid kunnen worden. Het werkt op basis van CRISPR/CAS9. De techniek kan een bepaalde eigenschap toekennen aan bijvoorbeeld muggen of fruitvliegen die erg dominant is en heel snel doorgegeven wordt aan nakomelingen en over generaties heen. De technologie werkt ook veel sneller en efficiënter dan natuurlijke selectie: Gene Drive-eigenschappen verspreiden zich heel snel binnen één soort. Op die manier zou men hele populaties in de natuur kunnen herprogrammeren of uitroeien.

Voorlopig wordt deze technologie alleen in labo’s getest, maar de ondertekenaars van de open brief vrezen voor ongekende gevolgen als deze technologie ook in de vrije natuur wordt toegepast. Daarom vragen ze de Europese Commissie voor een moratorium op deze techniek. Ze willen ook dat Europa pleit voor een internationaal verbod tijdens de VN-conventie over biodiversiteit. Het Europees Parlement heeft begin dit jaar in een resolutie al voor zo’n moratorium gestemd.

IMPACT NIET DUIDELIJK
“Het verlies aan biodiversiteit is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De risico’s van deze nieuwe technologie zijn nog niet wetenschappelijk in kaart gebracht, maar ze zou een enorme impact kunnen hebben op de al beschadigde ecosystemen. Het is onverantwoordelijk om soorten en ecosystemen bloot te stellen aan nog meer risico’s”, vertelt Mareike Imken van Save Our Seeds, de initiatiefneemster van deze “Stop Genedrives”-campagne.

Ze voegt er nog aan toe: “De Europese Commissie stelde onlangs zijn strategie voor om van de EU een wereldwijde pionier te maken op het vlak van biodiversiteit. Europa wil een einde maken aan de massa-uitroeiing van soorten. De GeneDrive-technologie staat daar haaks op: ze is ontworpen om populaties en soorten in het wild zichzelf te laten uitroeien. Dat is niet verzoenbaar met de bescherming van biodiversiteit en het voorzorgsprincipe, dat de basis vormt voor internationale en Europese natuurbeschermingswetgeving. Een globaal moratorium zou ons de tijd geven om te kijken naar de risico’s op het vlak van milieu en gezondheid, om publiek deze nieuwe technologie te evalueren en discussiëren, en wereldwijde regels en afspraken vast te leggen. In tussentijd zou niemand in de wereld deze technologie mogen gebruiken."

Je kan de open brief hier vinden.