Verschillende organisaties vragen Europa om ggo's niet te dereguleren

6 april 2021

162 landbouw- en milieuorganisaties vragen in een open brief aan Europees Commissaris om de huidige ggo-wetgeving te blijven hanteren en het voorzorgsprincipe niet te laten vallen. Ook BioForum ondertekende deze brief.

De open brief komt er omdat de Europese Commissie tegen eind april zijn visie zal presenteren op de toekomstige wetgeving rond nieuwe genoomtechnieken. Sinds het Europese Hof van Justitie in 2018 oordeelde dat organismen die via de nieuwe gentechnieken ontstaan ook onder de huidige ggo-wetgeving vallen, wordt er vanuit de biotechwereld hard gelobbyd om deze wetgeving danig te versoepelen. 

Eric Gall, beleidsmedeweker van biokoepelorganisatie IFOAM Organics Europe ziet geen wetenschappelijke of juridische reden om de nieuwe gentechnieken uit te sluiten van risicoanalyse, traceerbaarheid en labeling. "Het gebruik van genetische technologie op planten en dieren, en hun verspreiding in de omgeving en voedselketen, kan verstrekkende gevolgen hebben en moet dus gewoon gereguleerd blijven. Transparantie over het gebruik ervan zou in de hele voedselketen moeten. Door deze regels af te zwakken voor deze nieuwe, krachtige technologie, zou Europa zijn eigen doelstelling rond de Green Deal en de Farm-to-Fork-strategie tegenspreken."

'Save Our Seeds (SOS)' maakt zich vooral zorgen om de zogenaamde 'Gene Drives', een toepassing van deze nieuwe gentechnieken. "Via Gene Drive kan je volledige populaties van bepaalde organismen (in de praktijk vooral insecten) decimeren of doen verdwijnen, wat wordt verkocht als een nieuwe manier om aan plaagbestrijding te doen. In tijden van massa-uitroeiing vinden we het volledig vernietigen van soorten via genetische aanpassingen niet aanvaarden. Een wereldwijd moratorium op het gebruik van Gene Drive-organismen is nodig om de Europese wetgeving en het voorzorgsprincipe in stand te houden."

Volgens de ondertekenaars tonen wetenschappelijke publicaties dat de nieuwe gentechnieken ingrijpende genetische veranderingen mogelijk maken, die heel erg kunnen verschillen van veranderingen die in de natuur voorkomen. Bovendien kunnen de nieuwe technieken een aantal ongewilde aanpassingen veroorzaken die kunnen leiden tot de productie van nieuwe gifstoffen of allergenen of in eigenschappen die problemen op het vlak van voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn kunnen veroorzaken. 

Bron: IFOAM Organics Europe