2015 zorgt voor goede oogst biologisch pitfruit

30 november 2015

Met 2.500 ton biologische appelen en 1.100 ton biologische peren is de Belgische bioappelen- en perenoogst in 2015 geslaagd. Het is de tweede grootste oogst ooit.

 De belangrijkste appelvariëteiten, op het vlak van oogsthoeveelheid, zijn Jonagold (1.097 ton), Jonagored (418 ton) en Topaz (352 ton). Conference is de belangrijkste perenvariëteit (1.040 ton).

Ook in de rest van Europa zien we een goede oogst, al blijft die wel onder de recordoogst van 2014. De officiële statistieken geven trouwens een vertekend beeld: in vergelijking met vorig jaar geven ze een hoger oogstcijfer aan. De verklaring daarvoor is eenvoudig: de cijfers worden gebaseerd op de input van bedrijven en veilingen, en dit jaar hebben meer handelshuizen input gegeven. De uiteindelijke appeloogst wordt geschat op 156.000 ton, de perenoogst op 15.000 ton.

GROEI PRODUCTIE EN VERKOOP
Jaarlijks neemt de Europese oogsthoeveelheid toe: vooral in Zuid-Tirol schakelden de voorbije jaren veel telers om naar de biologische teelt. In België is er nauwelijks omschakeling: hooguit breidden enkele biologische pitfruittelers hun areaal uit.

Ook de verkoop van biologisch pitfruit stijgt elk jaar, zowel in België als in andere Europese landen. Er wordt niet alleen meer verkocht, ook de bewaarperiodes worden korter. Probleem bij de vermarkting van consumptiefruit is wel dat er maar een beperkte vraag is voor de buitenmaten.

Dit jaar is er vooral een uitzonderlijk tekort aan biologisch pitfruit voor industriële verwerking. Daar zijn twee redenen voor te vinden: enerzijds is de oogst dit jaar van goede kwaliteit en wordt er dus minder fruit aangeboden voor industriële verwerking, anderzijds merken we dat belangrijke fruitverwerkers steeds meer biologisch fruit verwerken.

Een verdere uitbreiding van het areaal met zo’n 7% per jaar moet volgens ketenmanager Paul Verbeke mogelijk zijn zonder verstoring van de markt. Een snellere groei kan leiden tot overproductie en een moeilijkere afzet. Om dat te vermijden wordt een bijkomende productie best afgestemd met de afzetorganisaties en de Vakgroep Biologisch Fruit. De Belgische Fruitveiling BFV, BelOrta en Biovibe zijn de belangrijkste Belgische spelers bij de vermarkting van biologisch pitfruit.

Nieuwsfoto: KVL/Creative Nature