Bioproducten uit Polen zijn wel grondig gecontroleerd

13 maart 2012

De regelgeving voor Poolse biolandbouwers en het controlesysteem dat gehanteerd wordt, zijn even streng als in andere Europese lidstaten. Dat zegt Dorota Metera, manager bij de firma Bioekspert die certificaten uitreikt aan producten die het EU-biolabel kunnen krijgen. Zij reageert daarmee op een bericht dat vorig jaar in de pers verscheen waarin de Poolse controles op bio in vraag werden gesteld.

De regelgeving voor Poolse biolandbouwers en het controlesysteem dat gehanteerd wordt, zijn even streng als in andere Europese lidstaten. Dat zegt Dorota Metera, manager bij de firma Bioekspert die certificaten uitreikt aan producten die het EU-biolabel kunnen krijgen. Zij reageert daarmee op een bericht dat vorig jaar in de pers verscheen waarin de Poolse controles op bio in vraag werden gesteld.

Sinds 1999 worden bioboeren in Polen gesubsidieerd vanuit het nationale budget. Vanaf 2004 gebeurt dit zoals in de andere EU-lidstaten vanuit het Europees budget. Toen telde het land slechts 3.700 biologische land- en tuinbouwbedrijven met een gemiddelde oppervlakte van 6,8 hectare. Intussen is dat aantal opgelopen tot 23.860 biologische boerderijen, goed voor een oppervlakte van 573.687 hectare. De gemiddelde oppervlakte explodeerde tot 24 hectare. “De nationale consumptie van bio groeit ook. Momenteel worden bioproducten in meer dan 300 verkooppunten aangeboden. Er zijn ook 267 verwerkers en handelaars van bioproducten in Polen actief”, legt Metera uit.

De controle op de bioteelt in Polen is, zoals in andere lidstaten, een kwaliteitssysteem in handen van de producenten dat gebaseerd is op het documenteren van het volledige productieproces. Daarop wordt controle uitgeoefend door een extern controleorgaan”, aldus Dorota Metera. Die controles zijn gebaseerd op een risico-analyse. “Wanneer er twijfel ontstaat, kan de controleur een aantal stalen nemen op het veld of van een product voor analyse. Die worden dan gecontroleerd op aanwezigheid van gewasbeschermingsresidu’s.”

Metera reageert hiermee op een bericht dat in de media verscheen waarin werd vermeld dat de controle op de bioteelt in Polen vaak te wensen overlaat waardoor de deur wijd open staat voor fraude. Volgens de manager van de firma Bioekspert, die certificaten voor bioproducten uitreikt, klopt dit niet.

Bron: Vilt

Meer nieuws