Rapport bekijkt hoe landbouw met een grote natuurwaarde ook socio-economisch kan groeien

11 maart 2016

Een nieuw Europees rapport zoekt uit hoe landbouw met een grote natuurwaarde er economisch en sociaal op vooruit kan gaan, zonder daarbij in te moeten boeten op de natuurwaarde zelf.

Voor het rapport kwamen 20 experts uit 15 EU-lidstaten samen, waaronder Kurt Sannen, de voorzitter van BioForum Vlaanderen. HNV Farming (High Nature Value Farming) is de benaming die gebruikt wordt voor deze landbouwgrond met grote natuurwaarde. Het gaat om landbouwgebieden waar veel biodiversiteit te vinden is.

De oorspronkelijke onderzoeksvraag was hoe je deze gebieden ook economisch kan valoriseren, maar dat vonden de deelnemers een te nauwe kijk. Zij zochten dus een antwoord op de vraag hoe deze gebieden ook economisch en sociaal duurzamer kunnen worden, zonder dat dat ten koste gaat van de natuurwaarde.

Uiteindelijk vonden ze vijf mogelijk te volgen routes:

  1. Netwerken en samenwerken 
  2. Diversificatie van landbouwactiviteiten 
  3. Hogere prijs voor HNV-producten en een betere toegang tot de markt 
  4. Gebruik van nieuwe technologieën 
  5. Output productie verhogen (binnen bepaalde grenzen) 

Er is geen ideale route die gevolgd kan worden om die doelstelling te bereiken, het gaat meer om een combinatie. Het rapport definieert daarnaast nog een aantal voorwaarden die nodig zijn om deze vijf te volgen routes ook echt te doen werken. Meer onderzoek dat zich specifiek richt op deze landbouwgebieden met hoge natuurwaarde is er daar een belangrijke van.

Het hele Engelstalige rapport is hier te vinden.

Nieuwsfoto: Annelijn Steenbruggen, Bolhuis