Wereldgezondheidsorganisatie legt link tussen kanker en Roundup

24 maart 2015

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft verklaard dat glyfosaat, het actieve bestanddeel in de populaire herbicide Roundup, 'wellicht kankerverwekkend' is. Ze raadt boeren en tuinders aan goed na te denken voor ze het product inzetten.

Het IARC (International Agentschap voor Kankeronderzoek), onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie, vroeg 17 experten om vijf organofosfaten te onderzoeken. Van die vijf is alleen glyfosaat nog toegelaten in de EU. Het is vooral bekend in de RoundUp-variant die door Monsanto wordt geproduceerd.

Volgens het rapport is de onkruidverdelger terug te vinden in de lucht tijdens het gebruik, in het water en in onze voeding. Ook zijn er sporen van ontdekt in het bloed en de urine van boeren, wat erop wijst dat het lichaam de stof opneemt. Daarom plaatste het IARC deze stof in categorie 2A, wat eigenlijk gelijk staat aan categorie 1B in de Europese Unie. Stoffen in die categorie zijn in de Europese Unie in de regel niet toegelaten.

Het rapport vermeldt ook dat het gebruik van glyfosaat sterk is toegenomen sinds de ontwikkeling van glyfosaatresistente ggo-gewassen. Dat geeft boeren immers een vrijbrief om volop herbiciden te gebruiken zonder dat hun teelten er hinder van ondervinden. Tegelijkertijd is het mogelijk kankerverwekkende glyfosaat in hoge dosissen wel terug te vinden op de eetbare gewassen.

De Europese sectorvereniging van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie (ECPA) en Monsanto trekken de conclusies van de Wereldgezondheidsorganisatie in twijfel.

In de biologische landbouw is het gebruik van herbiciden niet toegelaten, ook Roundup niet. De onkruidbestrijding gebeurt voornamelijk met machines zoals eggen, schoffelwerktuigen, ploegen of branders. 

Nieuwsfoto: KVL/Creative Nature