Nieuwe studie geeft aan hoe taksen op verborgen kosten kan leiden tot eerlijker voedselsysteem

11 april 2019

Een nieuwe studie die gisteren verscheen, toont hoe milieubelastende maatregelen extra belasten en milieuvriendelijke landbouwmethodes een belastingvermindering toekennen kan leiden tot een duurzamer, eerlijker en transparanter voedselsysteem.

Aan de manier waarop er vandaag aan voedselproductie wordt gedaan, zitten heel wat verborgen kosten verbonden. Neem nu de gangbare aardappelteelt: die kost in in Duitsland 1.298 euro per hectare, als je de kosten van de grondwaterverontreiniging mee in rekening brengt. De methode om die verborgen kosten zichtbaar te maken heet True Cost Accounting.  Ter info: bij biologische aardappelproductie dalen die kosten tot 0,40 euro per hectare.

Een nieuwe studie van Soil & More Impacts laat zien wat de positieve gevolgen kan zijn als je die verborgen kosten via taksen doorrekent. In haar onderzoek analyseert in haar onderzoek de zes mogelijke mechanismen van indirecte belastingen als een middel om de werkelijke kosten van voedsel aan te tonen. De studie toont aan dat een belasting op niet-biologische gewasbeschermingsmiddelen (plant protection products of PPP's) en/of meststoffen de meest realistische manier is om de werkelijke kosten van voedsel te verantwoorden. Zo’n belasting kan ook het gebruik van milieuonvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen (PPP's) ontmoedigen.

Volgens Inka Sachse, onderzoeker bij Soil and More Impacts, is de culturele en economische context van deze belastingen cruciaal: "Vooral de combinatie van beleid, belastingheffing, communicatie en het bieden van realistische alternatieven is effectief, de belastingheffing apart is wellicht van minder belang.”

Eduardo Cuoco, EU-directeur van IFOAM: "De biobeweging engageert zich om oplossingen te vinden voor een rechtvaardiger en transparanter voedselsysteem. Hiervoor moeten alle operators in het systeem samenwerken. Samen moeten ze ervoor zorgen dat waarde en macht eerlijk worden verdeeld, en dat de kosten en baten van voedselproductie op billijke wijze worden verdeeld."

IFOAM EU wil samenwerken met beleidsmakers om een uniform kader van indicatoren te ontwikkelen voor true cost accounting. Dit zou het principe "de vervuiler betaalt" tastbaar maken en praktijken belonen die publieke voordelen opleveren. De Europese koepelorganisatie voor de biologische voeding- en landbouwsector hoopt dat deze studie een stap voorwaarts is naar een duurzamer, eerlijker en transparanter voedselsysteem.

Bron: IFOAM EU
Nieuwsfoto: Kobe Van Looveren, de Zonnekouter