Komt er een jaar uitstel voor bioverordening?

12 mei 2020

De leden van de Commissie Landbouw van de EU willen de nieuwe regels voor de biologische landbouw, die normaal op 1 januari 2021 in voege treden, met een jaar uitstellen. Het voorstel kan rekenen op de steun van de biologische landbouwsector.

In 2018 keurde het Europees Parlement de bioverordening goed. Deze nieuwe verordening wil de normen harmoniseren, maar volgens de leden van de Commissie landbouw is er meer tijd nodig om het complexe systeem op poten te zetten. Ook de lidstaten moeten voldoende ruimte krijgen om de overgang te maken naar de nieuwe manier van produceren.

In een brief aan Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski wijzen de parlementsleden erop dat een overhaaste goedkeuring van de wetgeving niet de meest geschikte oplossing is, zeker in het licht van de huidige coronacrisis. Ze vragen om de inwerkingtreding van de nieuwe regels met een jaar uit te stellen, naar 1 januari 2022. Daarnaast dringen ze ook aan op een doorgedreven overleg met alle betrokkenen.

Ook IFOAM EU, de Europese koepelorganisatie van de biosector, steunt het voorstel van de parlementsleden om de bioverordening met een jaar op te schuiven. Volgens directeur Eduardo Cuoco zou de deadline van 1 januari 2021 zelfs zonder de coronacrisis een uitdaging zijn. “Biologische producenten moeten zich nu ten volle kunnen concentreren op de coronacrisis en garanderen dat ze voeding van goede kwaliteit kunnen blijven leveren”, vertelt hij aan Euractiv. BioForum heeft de vraag via IFOAM EU mee ondersteund. 

De Commissie onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor het uitstel. Verwacht wordt dat ze dit jaar nog met een “offensief’ actieplan komt, waarin wordt bekeken hoe de biologische productie de agrovoedingssector kan helpen om de duurzaamheid in de hele keten te verbeteren.

Bron: Euractiv/Vilt.be
Nieuwsfoto: Kwestion.be