Update Biogrondfondsproject

3 mei 2012

Nog tot eind september 2012 werken Land-in-Zicht, Landwijzer, het CSA Netwerk en het CDO van de UGent met de financiële steun van de Vlaamse Overheid aan de ontwikkeling van een blauwdruk voor de oprichting van een coöperatief biogrondfonds voor Vlaanderen.

Nog tot eind september 2012 werken Land-in-Zicht, Landwijzer, het CSA Netwerk en het CDO van de UGent met de financiële steun van de Vlaamse Overheid aan de ontwikkeling van een blauwdruk voor de oprichting van een coöperatief biogrondfonds voor Vlaanderen.

Dit fonds wil landbouwgrond verwerven en via een duurzaam en betaalbaar gebruiksrecht ter beschikking stellen van professionele biolandbouwprojecten. Het biogrondfondsproject werkt toe naar een drieluik: een coöperatie die investeerders een duurzame beleggingsmogelijkheid in biolandbouwgronden aanbiedt, een stichting die schenkingen verzamelt om landbouwgronden voorgoed voor biolandbouw te bestemmen en een vereniging (vzw) die de ontmoeting tussen en betrokkenheid van boeren, aandeelhouders van de coöperatie en schenkers vormgeeft.

In de eerste fase (september 2011-maart 2012) ontwikkelden de projectpartners een gemeenschappelijke visie voor het biogrondfonds, met als basislijn 'landbouwgrond als gemeengoed'. De projectuitvoerders verkenden op het terrein samenwerkingsmogelijkheden met Natuurpunt en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), hadden gesprekken met mogelijke financiële partners en wisselden informatie en ervaringen uit met het pas opgerichte Waals-Brusselse grondfonds, Terre-en-Vue.

In de tweede fase (april-september 2012) wordt, onder begeleiding van Coopburo (adviesbureau voor coöperatieven) en met de inbreng van andere externe deskundigen, gewerkt aan het operationeel en financieel plan van de coöperatieve, gebruiksovereenkomsten tussen het fonds en de bioboeren aan wie gronden ter beschikking gesteld worden en een marketing- en communicatiestrategie. Tegelijk zijn er werkgroepen die hun denkwerk spiegelen aan voorbeelden van bestaande buitenlandse biogrondfondsen. In het begin van de zomer zullen concrete voorstellen voorgelegd worden aan een klankbordgroep van stakeholders: bioboeren die de moeilijke toegang tot grond ervaren, burgers met interesse in duurzame investeringen en verenigingen met belangen die aansluiten bij die van het biogrondfonds.

Eenmaal de blauwdruk klaar is, kan de oprichting van het fonds volgen. In de aanloop daarnaar wordt gezocht naar het nodige startkapitaal.

Voor suggesties en vragen, als je op de hoogte wil blijven van het verdere verloop van het project of wanneer je graag als klankbord wil fungeren, contacteer Kaat Segers op kaat.segers@landwijzer.be, 03/281 56 00 of 0489/44 05 66.