Markt biovarkens onder druk door tekort

26 augustus 2015

In verschillende Europese landen is er een tekort aan biologische varkens. Vooral gangbare verwerkers die op vraag van hun klanten nu ook biologische producten willen produceren, staan voor een lege markt. Veel aanvragen kunnen niet ingevuld worden.

Ook in België is dat het geval. Zo kreeg Bio zoekt Keten reeds meerdere vragen naar leveranciers van technische delen voor de verdere verwerking tot vleeswaren. Vooral mager vlees voor verdere verwerking en hespen wordt gezocht. Meer vette delen zoals buiken en schouders zijn iets minder gegeerd. 

Tijdens een studiebezoek aan het biologische varkensbedrijf van Luc Dekens begin juli bleken genoeg Vlaamse varkenshouders geïnteresseerd in omschakeling. Toch blijken de eisen van de biologische varkenshouderij zo hoog te liggen en is de uitgangspositie van gangbare varkensbedrijven vaak in die mate precair, dat wellicht maar weinigen effectief kunnen omschakelen.

Toch is er alvast een positief resultaat van het bedrijfsbezoek. Twee varkensbedrijven beslisten om voortaan samen te werken. Het ene bedrijf kan makkelijk meer zeugen houden, terwijl het andere bedrijf, zonder al te grote investeringen, wel varkens kan afmesten, maar geen zeugen kan houden. Beide bedrijven beslisten om een wederzijdse samenwerking op lange termijn aan te gaan. Goed voor elk van beide bedrijven, maar ook goed voor de biomarkt omdat het tekort op die manier deels ingevuld wordt.

PRIJSVERSCHIL
Door het tekort aan biologische varkens stijgen de prijzen. Vooral nieuwkomers op de markt zijn genoodzaakt om hoge prijzen te betalen om überhaupt product te kunnen kopen. Bedrijven die reeds langer in de sector actief zijn, hebben vaak een langetermijnrelatie opgebouwd met hun leverancier en hebben dus meer zekerheid van toelevering.

Ook voor augustus wordt een verdere prijsstijging verwacht. Analisten wijzen op het gevaar dat de prijzen tè sterk zouden stijgen en dat consumenten en/of inkopers hierdoor zouden kunnen afhaken. De lage prijzen voor gangbaar varkensvlees zorgen hierbij voor een toenemend prijsverschil met biologisch varkensvlees.

SITUATIE EUROPA
In Frankrijk wordt beperkt omgeschakeld. Zo meldt Myriam Loloum, sectorcoördinator bij Unebio. Ze geeft aan dat de markt voor biologische varkens weliswaar klein is in vergelijking met de conventionele markt, maar dat de markt volop in ontwikkeling is. "In 2015 komen er in de Auvergne bijvoorbeeld 3.000 dieren bij. Dat geldt ook voor Lotharingen. Ook in Champagne-Ardennen komen er 1.500 dieren bij. Binnen twee jaar komen deze dieren er bij op de biologische markt. In juli 2015 werd 3,50 euro/kg betaald voor biologische vleesvarkens"

Ook in Nederland breidt de biologische varkensketen verder uit. Deli Harmony in Hedel bouwt een nieuwe bedrijfsruimte, waardoor het bedrijf in oppervlakte zal verdubbelen. Het varkensbedrijf Ekovar in Schagen heeft uitbreidingsplannen en wil vier nieuwe stallen bouwen. In juni is een varkensbedrijf in Wehl omgeschakeld.