Wereldrecord aardappelteelt India dankzij bio

30 maart 2012

Een tweede groene revolutie in Bihar (India) lijkt dichterbij te komen. Dit nu een teler uit Darveshpura waarschijnlijk een wereldrecord heeft gevestigd in de biologische aardappelenteelt.

Een tweede groene revolutie in Bihar (India) lijkt dichterbij te komen. Dit nu een teler uit Darveshpura waarschijnlijk een wereldrecord heeft gevestigd in de biologische aardappelenteelt.

De aardappelteler heeft 72,9 ton aardappelen per hectare geoogst. Het wereldrecord stond tot nu toe op 45 ton per hectare. Dit record werd gevestigd door een Nederlandse teler. 

Sanjay Kumar Agrawal, kantonrechter in Nalanda, zegt dat het oogstresultaat bevestigd is door een aantal ambtenaren die aanwezig waren op het moment van de oogst. "Het wereldrecord is het resultaat van hard werken en experimenteren met de biologische landbouw", zegt Agrawal. 

Kumar Kishore Nanda, een bodemwetenschapper, die ook hielp met de teelt, zegt dat het succes toe te schrijven is aan het gebruik van de biologische teeltmethode. 

Rajesh Umath, tuinbouwofficier in het district, zegt dat het nieuwe record waarschijnlijk zal bijdragen aan het wegnemen van de twijfels over een lage productie met biologische landbouw. En het kan andere telers aanmoedigen om ook voor de biologische werkwijze te kiezen. 

Meer nieuws