Nieuwsoverzicht

17 januari 2012

Het Steunpunt Hoeveproducten van KVLV lanceerde in Bever een startersmap ‘Hoevezuivel Verkoop en Verwerking’. Dit document moet potentiële en bestaande zuivelverwerkers op de hoogte stellen van de “ingewikkelde, diverse en strenge regelgeving” in Vlaanderen. Omdat de nood aan documentatie het grootst is in Vlaams-Brabant, wordt de map daar voorgesteld.

17 januari 2012

De raden van bestuur van de Mechelse Veilingen uit Sint-Katelijne- Waver en de pas in november uit een fusie gegroeide Veiling Coöbra met vestigingen in Zellik, Kampenhout en Sint-Katelijne-Waver hebben de voorbije week een intentieverklaring ondertekend om over te gaan tot fusie. De details moeten nog worden vastgelegd, de uitwerking zal wellicht zowat een jaar duren.

13 januari 2012
Minister-President Kris Peeters heeft eind december 10 demonstratieprojecten goedgekeurd. Deze 10 projecten handelen over duurzame bemestingstechnieken in relatie tot MAP4.
5 januari 2012

In een klacht van Bionext tegen een adverteerder die met als afzender de 'Bioboerderij' consumenten lokt naar verkoopdemonstraties voor heel andere producten, heeft de Reclame Code Commissie de uitingen als misleidend beoordeeld.

4 januari 2012

De biolandbouw in Nederland liet zijn duurzaamheidsprestaties analyseren door Wageningen Universiteit en het Louis Bolk Instituut. Op zeven aspecten werden gangbare en biologische landbouw met elkaar vergeleken. Soms werken maatregelen niet even gunstig voor alle aspecten.

3 januari 2012

Nederlandse consumenten hebben in de eerste drie kwartalen van dit jaar in de supermarkt 27,3 procent meer biologische voeding gekocht, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

21 december 2011

Op 13 december kwamen een honderdtal geïnteresseerden bijeen om, op uitnodiging van BioForum Vlaanderen, Werkgroep Eigen Zaadteelt en FARO, zich te buigen over zaaigoed als bedreigd levend erfgoed.

19 december 2011

In zijn marktoverzicht voor biologisch graan biedt Paul Verbeke, verantwoordelijke ketenontwikkeling bij BioForum Vlaanderen, naast antwoorden op een paar cruciale vragen ook een paar suggesties aan om een

15 december 2011

De markt voor biologische melk is constant in beweging. Perioden van aanbodtekort wisselen af met perioden van melkoverschotten. In de verschillende landen van Europa evolueert de markt zeer verschillend.

15 december 2011

Op 18 en 19 januari 2012 bieden de IJsselhallen in Zwolle voor het vijfde jaar op rij onderdak aan de BioVak ‐ de vakbeurs voor de hele biologische branche in Nederland. Lekkere biologische producten van dichtbij krijgen weer volop aandacht op het speciale Streekplein vol rijkgevulde kramen.

Pagina's

Abonneren op Nieuwsoverzicht