Nieuwsoverzicht

5 april 2019

Vijf jaar na de lancering krijgt de bedrijfsadvisering in de biologische landbouw een update. Zo moeten alle dossiers voortaan digitaal verlopen via het e-loket. Daarnaast wordt de subsidie voor de opmaak van een bedrijfsplan verruimd naar alle biolandbouwers in plaats van biolandbouwers die maximaal drie jaar bezig zijn.

28 maart 2019

Vandaag ondertekenen minister Van den Heuvel en de verschillende landbouw-en ketenorganisaties een convenant om de methaanuitstoot door koeien aan banden te leggen. BioForum is ondertekenaar, maar benadrukt dat de maatregel niet zal volstaan om de broeikasgasemissies voldoende te reduceren.

26 maart 2019

Het nieuwste nummer van het vakblad voor en door de biosector valt deze week in de brievenbus. Hier lees je alvast wat je mag verwachten!

22 maart 2019

Op 11 maart organiseerde BioForum Vlaanderen een inspiratietour voor bakkers die overwegen om zich biologisch te laten certificeren. Ze bezochten twee Duitse biobakkers en één molenaar in Nederland.

12 maart 2019

Het Waalse parlement heeft op 11 februari unaniem een ontwerpresolutie aangenomen om de oprichting van mobiele slachteenheden voor runderen in Wallonië mogelijk te maken. Ook in Vlaanderen wordt op dit moment hard gewerkt om zo'n mobiele slachteenheid op te starten.

8 maart 2019

In mei 2019 trekken we met zijn allen naar de stembus. Daarna is het aan de politiek om een nieuwe regering te vormen en hopelijk met een ambitieus regeerakkoord voor de dag te komen. BioForum Vlaanderen schreef alvast een memorandum, waarin ze oplijsten hoe zo'n ambitieus landbouwbeleid er het beste uitziet.

4 maart 2019

Dankzij het project Boer-Bricoleur leren boeren hun eigen machines bouwen. Daardoor zijn ze vaak beter aangepast aan de behoeften van biologische landbouw en ook betaalbaarder. Afgelopen vrijdag werd het project voorgesteld.

27 februari 2019

Ritueel geslacht vlees kan geen Europees biolabel krijgen. Consumenten die producten met een biolabel kopen, moeten er volgens het Europees Hof van Justitie zeker van kunnen zijn dat die producten volgens de hoogste normen, ook inzake dierenwelzijn, tot stand zijn gekomen.

22 februari 2019

Consumenten vinden producten met een biolabel lekkerder en gezonder. En ze zijn ook bereid om er meer voor te betalen, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Gent. Volgens BioForum spelen een positieve smaakervaring en kennis over de meerwaarde van bio zeker een rol in de perceptie over bioproducten.

19 februari 2019

Kurt Sannen, voorzitter van BioForum Vlaanderen, had een interview met Vilt.be over de rol van agro-ecologie binnen het verhaal van de biosector. "Agro-ecologie is geen set aan normen waaraan je moet voldoen, maar een weg die je bewandelt."

Pagina's

Abonneren op Nieuwsoverzicht