Nieuwsoverzicht

6 mei 2019

Het aantal biologische landbouwbedrijven in Vlaanderen is afgelopen jaar gestegen tot 514 bedrijven, wat een toename betekent van bijna 10%. De consumptie van biologische producten is dan weer gestagneerd in vergelijking met 2017. Dat blijkt uit het net gepubliceerde biorapport van het Departement Landbouw en Visserij.

6 mei 2019

Afgelopen vrijdag gaf BioForum Vlaanderen de aftrap voor het biologisch bloemenseizoen. Dat kadertje in het PDPO-project ‘Biobloemen: kleur van het bioveld tot bij het consument’. Intussen zijn al 24 biologische bloementelers actief in Vlaanderen.

15 april 2019

Colruyt heeft een nieuwe uitbater gevonden voor het biologisch groentebedrijf Het Zilverleen in het West-Vlaamse Alveringem: Niels Trybou, een 28-jarige tuinbouwerszoon uit Staden. Het bedrijf is 25 hectare groot en levert de biologische groenten rechtsreeks aan de supermarkt, die daarmee zijn lokale bevoorrading wil verankeren.

11 april 2019

Een nieuwe studie die gisteren verscheen, toont hoe milieubelastende maatregelen extra belasten en milieuvriendelijke landbouwmethodes een belastingvermindering toekennen kan leiden tot een duurzamer, eerlijker en transparanter voedselsysteem.

5 april 2019

Vijf jaar na de lancering krijgt de bedrijfsadvisering in de biologische landbouw een update. Zo moeten alle dossiers voortaan digitaal verlopen via het e-loket. Daarnaast wordt de subsidie voor de opmaak van een bedrijfsplan verruimd naar alle biolandbouwers in plaats van biolandbouwers die maximaal drie jaar bezig zijn.

28 maart 2019

Vandaag ondertekenen minister Van den Heuvel en de verschillende landbouw-en ketenorganisaties een convenant om de methaanuitstoot door koeien aan banden te leggen. BioForum is ondertekenaar, maar benadrukt dat de maatregel niet zal volstaan om de broeikasgasemissies voldoende te reduceren.

26 maart 2019

Het nieuwste nummer van het vakblad voor en door de biosector valt deze week in de brievenbus. Hier lees je alvast wat je mag verwachten!

22 maart 2019

Op 11 maart organiseerde BioForum Vlaanderen een inspiratietour voor bakkers die overwegen om zich biologisch te laten certificeren. Ze bezochten twee Duitse biobakkers en één molenaar in Nederland.

12 maart 2019

Het Waalse parlement heeft op 11 februari unaniem een ontwerpresolutie aangenomen om de oprichting van mobiele slachteenheden voor runderen in Wallonië mogelijk te maken. Ook in Vlaanderen wordt op dit moment hard gewerkt om zo'n mobiele slachteenheid op te starten.

8 maart 2019

In mei 2019 trekken we met zijn allen naar de stembus. Daarna is het aan de politiek om een nieuwe regering te vormen en hopelijk met een ambitieus regeerakkoord voor de dag te komen. BioForum Vlaanderen schreef alvast een memorandum, waarin ze oplijsten hoe zo'n ambitieus landbouwbeleid er het beste uitziet.

Pagina's

Abonneren op Nieuwsoverzicht