Vlaamse ngo's verwerpen veldproef ggo-maïs van VIB

30 januari 2012

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) wil een veldproef met ggo-maïs aanleggen. Tijdens de publieke raadpleging door de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu bundelden een 15-tal ngo's hun bezwaren. Zij noemen de veldproef ongewenst omdat boer noch burger en al evenmin het milieu baat hebben bij een genetisch gemodificeerde maïs. Het is hen duidelijk dat de veldproef commerciële belangen dient.

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) wil een veldproef met ggo-maïs aanleggen. Tijdens de publieke raadpleging door de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu bundelden een 15-tal ngo's hun bezwaren. Zij noemen de veldproef ongewenst omdat boer noch burger en al evenmin het milieu baat hebben bij een genetisch gemodificeerde maïs. Het is hen duidelijk dat de veldproef commerciële belangen dient.

De genetisch gemodificeerde maïs heeft in serres reeds bewezen dat hij groter wordt dan conventionele maïs. De driejarige veldproef heeft als doel na te gaan of de planten de gewijzigde groeikarakteristiek ook vertonen in open lucht en of ze zich lenen voor een hogere plantdichtheid en opbrengst. Deze veldproef zal uitgevoerd worden door onderzoekers van het VIB en maakt deel uit van onderzoek dat de groep uitvoert in het kader van het UGent-speerpuntproject ‘Biotechnology for a Sustainable Economy’ .

Vlaamse ngo's stellen de toelaatbaarheid en wenselijkheid van de veldproef in vraag. Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Landwijzer, Oxfam, Velt, Vredeseilanden,Wervel, een handvol andere ngo's en biolandbouworganisatie BioForum zijn overtuigd dat de ggo-maïs niet bijdraagt aan een oplossing voor de moeilijke economische situatie van de landbouw. Bovendien denken de ngo's dat de opbrengst niet kan verhogen in een dergelijke proefopzet. "En wat met het dienen van de belangen van de producent van de herbididen Basta en Liberty via publiek onderzoek, nu de ggo-maïs ook het resistentiegen tegen die herbiciden bevat", klinkt het.

Volgens de ngo's houdt de veldproef verband met een verdere commercialisatie van de landbouw. "Dat heeft sociaal-economische en ecologische gevolgen zoals een grotere afhankelijkheid van de boer ten opzichte van de agro-industrie, een conflict tussen landgebruik voor energiegewassen en voedselgewassen, een verdere 'monoculturisering' van de landbouw, enz." Zij geloven met andere woorden niet dat deze veldproef een innovatie is die de impact van de landbouw op het leefmilieu zal verkleinen.

Voor de ngo's is het duidelijk: de genetisch gemodificeerde maïs wordt louter en alleen om economische redenen getest. Zij verdenken de veldproef zelfs van publicitaire doeleinden gelet op de "grandeur waarmee de veldproef via verschillende mediakanalen werd aangekondigd". Zij besluiten dat het niet wenselijk is dat een "ecologisch en socio-economisch ongewenste proef" wordt gefinancieerd met publieke gelden. Dat een publiek gefinancierde proef het publieke debat rond ggo’s tracht te beïnvloeden om de maatschappelijke aanvaardbaarheid ervan te verhogen, is naar verluidt evenmin acceptabel.

Lees hier de concrete bezwaren van de ngo's tegen de veldproef.

Lees hier het standpunt van BioForum over ggo's.


Bron: Vilt


Meer nieuws