Andere organisaties

ALGEMEEN

Voedsel Anders
Een groeiende beweging van organisaties die pleiten voor een transitie naar agro-ecologie.
www.voedsel-anders.be 

IFOAM
Koepelorganisatie van de internationale biobeweging. Wereldwijd vertegenwoordigd in 120 landen
www.ifoam.org
Ifoam EU-logo

IFOAM-EU
Europese tak van IFOAM.
www.ifoam-eu.org
 

BioWallonie
Waalse zusterorganisatie, die biologische productie in Wallonië ondersteunt.
www.biowallonie.be
Probila-Unitrab
Beroepsvereniging van Waalse verwerkers en verdelers. Medebeheerder van Biogarantie.
www.probila-unitrab.be 
Unab
Belangenvereniging van en voor Waalse bioboeren. Medebeheerder van Biogarantie. 
www.unab-bio.be
 
Velt
Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, lid van BioForum.
www.velt.be
Rikolto - Vredeseilanden
Noord-zuidvereniging, met focus op inkomen uit duurzame en familiale landbouw. Lid van BioForum.
www.vredeseilanden.be
Bond Beter Leefmilieu
Koepel van de Vlaamse milieubeweging
www.bondbeterleefmilieu.be
 
Fairtrade Belgium 
Organisatie (vroeger Max Havelaar) die zich inzet voor meer fairtrade productie en consumptie.
www.fairtradebelgium.be

PRODUCENTEN

Landwijzer
Uniek opleidingscentrum voor biolandbouw
www.landwijzer.be
De Landgenoten
Het eerste Vlaamse biogrondfonds in Vlaanderen, dat landbouwgrond aankoopt en ter beschikking stelt van bioboeren
www.delandgenoten.be
ABS
Algemeen Boerensyndicaat, tweede grootste landbouworganisatie in Vlaanderen; verdedigt de belangen van haar leden.
www.absvzw.be
Boerenbond
Grootste landbouwersvereniging van Vlaanderen; behartigt de belangen van ruim 16.000 leden
www.boerenbond.be
 
VAC
Vlaams Agrarisch Centrum. Derde belangenvereniging voor boeren in Vlaanderen
www.vac.eu
CSA-Netwerk
Vlaamse netwerk voor Community Supported Agriculture (CSA), ofwel landbouw die door de gemeenschap gedragen wordt
www.csa-netwerk.be
Netwerk Zelf Zaden Telen
Vlaams initiatief met activiteiten voor Vlaamse boeren, gericht op het in stand houden en ontwikkelen van de genetische diversiteit van groentegewassen, streek- en telersrassen.
www.zelfzadentelen.be
Stichting Zaadgoed
Coördinatiecentrum voor biologische plantenveredeling in Nederland
www.zaadgoed.nl
Voedselteams
Netwerk van lokale voedselteams en duurzame producenten. Voedselteams organiseert rechtstreekse verkoop van duurzame streek- en seizoensproducten.
www.voedselteams.be

Wervel 
Bij Wervel zetten boeren en burgers zich samen in voor een duurzame en eerlijke landbouw.
www.wervel.be

VERWERKERS

FEVIA
Federatie voedingsindustrie in België
www.fevia.be