Overheid

Deze overheidsinstanties hebben in hun werk ook aandacht voor bio. 

Departement Landbouw & Visserij
Vlaamse Overheid, Departement Landbouw & Visserij
Website

Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing
In opdracht van de Vlaamse overheid bevordert VLAM de afzet, de consumptie en het imago van de Vlaamse land- en tuinbouw, visserij en de voedingssector. VLAM doet dat in binnen- en buitenland. VLAM voert ook promotie voor bio.
www.vlam.be

Flanders Investment & Trade (FIT) 
Vlaams agentschap voor internationaal ondernemen
www.flanderstrade.be