OK-Net Arable

OK-Net Arable is een internationaal onderzoeksproject dat kennisuitwisseling tussen Europese biologische akkerbouwers en onderzoekers wil versterken. 

Biologische landbouw is erg complex en vraagt dat boer en heel wat kennis en vaardigheden bezitten. Toch blijft kennisuitwisseling over landbouwtechnieken beperkt.

Het project OK-Net Arable wil die uitwisseling tussen boeren, adviseurs en onderzoekers versterken. Dat alles moet leiden tot een Europese biologische akkerbouw die goed scoort op het vlak van productiviteit en kwaliteit. 

Logo OK-Net Arable

EUROPESE INNOVATIE
OK-Net Arable wordt gecoördineerd door IFOAM EU en bestaat uit 17 partners van 12 Europese landen. De financiering gebeurt door Horizon 2020, het belangrijkste financieringsinstrument voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie.

OK-Net Arable is trots dat het een van de eerste vier 'thematische netwerken' is dat gefinancierd wordt als onderdeel van het Europese Innovatiepartnerschap voor landbouwproductiviteit en duurzaamheid (EIP-AGRI). Dit beleidsinstrument wil innovatie versterken door boeren en onderzoek te verbinden. OK-Net Arable loopt van maart 2015 tot februari 2018. 

OK-Net Arable is innovatief in de manier waarop boeren een prominente rol spelen. Zij worden niet alleen om advies gevraagd, maar boeren dragen ook bij tot een proces van cocreatie van kennis, en dat tijdens het hele project. Dat gebeurt door de deelname van 14 boerengroepen. 

De kennisuitwisseling gebeurt ook digitaal, via de website Farmknowledge.org. Daar worden interessante tools, brochures, video's en websites opgedeeld. Via een discussieforum kunnen boeren ook onderling ervaringen of kennis uitwisselen. Via de zoekbalk hieronder kan je als boer alvast op de site zoeken.