Onze waarden

BioForum Vlaanderen streeft een aantal waarden na, die we hieronder voor jou samenvatten. 

Bio heeft een holistische visie op het landbouw- en voedingssysteem
De biosector pleit voor een manier van produceren en handelen gebaseerd op de principes van ecologische draagkracht, zorg, gezondheid en rechtvaardigheid. De sector wil duurzaamheid realiseren van grond tot consument en streeft naar een eerlijke prijs voor iedereen met respect voor de ondernemer die autonoom wil kunnen produceren. 

Bio staat voor authenticiteit en kwaliteit
Biologische ondernemers handelen vanuit een oprechte overtuiging. Zij werken met wat de natuur hen geeft en proberen samen de kwaliteit van het biologisch product te behouden tot bij de consument. Zij willen een lekker, gezond, voedzaam en duurzaam product afleveren. Biologische productie vergt veel vakmanschap en kennis. Bioproducenten zijn gedreven, op het veld, in hun bedrijf, in de organisatie. Ze zijn zich bewust van hun maatschappelijke rol en staan open voor samenwerking en het delen van kennis en ervaring.

Bio staat voor transparantie, rechtvaardigheid en geloofwaardigheid
De sector kiest bewust voor een gecertificeerde productiemethode die erkend en gereguleerd wordt door de Europese wetgeving. De controle op bedrijven is noodzakelijk en zorgt voor geloofwaardigheid en onderscheiding. Het biologisch lastenboek is geen statisch keurslijf, maar een instrument dat blijft evolueren in overeenstemming met de behoefte van consumenten en de ontwikkelingen op het vlak van productie.

Bio wil een voortrekker zijn
De biosector loopt voorop in de zoektocht naar en de ontwikkeling van een duurzaam agro-ecologisch landbouw- en voedingssysteem. De sector durft zichzelf in vraag stellen en grenzen verleggen. Is bio niet hét duurzaam landbouw- en voedingssysteem, de biosector streeft het wel continu na.

foto: Joachim Dewilde