PPILOW

De biosector streeft naar maximaal dierenwelzijn. Maar we kunnen altijd beter. Het PPILOW-project onderzoekt hoe de situatie voor biologische kippen en varkens nog verbeterd kan worden.

Voor de Vlaamse biosector is stilstaan geen optie. Biologische bedrijven moeten blijven innoveren en pionieren, met de vier biologische principes als leidraad: ecologie, zorg, gezondheid en eerlijkheid.In dat kader neemt BioForum Vlaanderen deel aan het Europese project PPILOW. Dat loopt 5 jaar en wil kijken naar hoe de sector nog stappen vooruit kan zetten op het vlak van dierenwelzijn, met name bij biologische varkens en kippen.

MET DE HELE SECTOR
We doen al heel veel goeds, maar er zijn altijd nog verbeterpunten mogelijk. Hoe kunnen we bijvoorbeeld verenpikken en kannibalisme zoveel mogelijk vermijden in de pluimveehouderij? En wat doen we met castratie van beren in de varkenshouderij?
Het zijn maar enkele voorbeelden. De eerste stap is dan ook om de belangrijkste problemen rond dierenwelzijn van biologische varkens en leghennen in kaart te brengen. Daarna begint het echte werk: met welke innovatieve oplossingen kunnen we die uitdagingen de baas?

BioForum Vlaanderen gaat dit project natuurlijk niet alleen uitvoeren. Het kan alleen goed werken als de volledige sector betrokken wordt. En er moet ook bekeken worden welke knelpunten er zijn op economisch en praktisch vlak; niet alleen op bedrijfsniveau, maar door de hele keten. En tot slot is er de vraag: wat verwacht de consument?

PPILOW zal dus ook sterk inzetten op co-creatie: we betrekken niet alleen de boer, maar ook leveranciers, wetenschappers, verwerkers, retailers en beleidsmakers. Door alle actoren en stakeholders regelmatig rond de tafel te zetten, willen we tot gedragen innovaties komen. Voorbeelden van thema’s die tijdens zulke gesprekken aan bod kunnen komen zijn de afzet van vlees van ongecastreerde varkensberen, de inrichting van de uitloop van de leghennen of het gebruik van dubbeldoelkippen.

CONCRETE RESULTATEN
Een van de partners van BioForum Vlaanderen is onderzoekscentrum ILVO. Zij hebben onder meer een tool ontwikkeld waarmee landbouwers het dierenwelzijn op hun bedrijf zelf kunnen opmeten en evalueren. Het testen van die tool zal ook deel uitmaken van het PPILOW-project.

Het project moet uiteindelijk uitmonden in een lijst van toepassingen of methodes die het dierenwelzijn van de varkens en kippen effectief verhogen, en die ook economisch, sociaal en voor de omgeving een meerwaarde zijn. Maar we gaan ook voor concrete resultaten: de meest veelbelovende strategieën zullen ook effectief op een aantal bedrijven toegepast worden.

Meer weten?
Neem contact op met projectmedewerker Laura Van Vooren laura.vanvooren@bioforumvl.be.

Het PPILOW project wordt gefinancierd door het Horizon 2020 programma van de Europese Unie onder beurs N°816172.