Samenwerking tussen veehouderij en plantaardige teelt

De biolandbouw streeft naar een gemengd landbouwsysteem. Maar wat als je geen ruimte, tijd of kennis hebt om beide te combineren op je eigen bedrijf? In dat geval is samenwerking een goed alternatief. 

Die samenwerking kan eruit bestaan dat een veehouder zijn mest afzet op de percelen van een groenteteler of akkerbouwer, terwijl die een deel van zijn percelen voorziet voor de teelt van ruwvoer. Om de samenwerking te stimuleren voorziet BioForum Vlaanderen een aantal tools. 

MESTAANBOD

Dierlijke mest als bemesting en bodemvoeding is een essentieel onderdeel in de biologische landbouw. De mestconnector van BioForum Vlaanderen wil bioboeren helpen om mestaanbod en mestvraag beter op elkaar af te stemmen. Via de mestconnector kan je je mestaanbod kenbaar maken. Opgelet: enkel het aanbieden van biologische mest is toegelaten. Door dit formulier in te vullen geef je toestemming dat je info publiek wordt gemaakt. Je kan het formulier ook vinden op www.bfvl.be/biomestconnector_vraag. 

MESTVRAAG

Ben je op zoek naar biologische mest? In de lijst hieronder vind je het aanbod. Je kan de resultaten ook altijd bekijken op www.bfvl.be/biomestconnector_aanbod

wil je je aanbod laten verwijderen van de lijst? Stuur een mailtje naar tom.wouters@bioforumvl.be

PERMANENT AANBOD

Via de Biobedrijvengids vind je een meer permanent aanbod aan regionale voeders of mest. Surf naar de biobedrijvengids. Klik links bij 'Soort bedrijf' op 'Boer', Vul je postcode of gemeente in in het veld 'Postcode of Plaats' en duid bij 'Afstand' aan in een straal van hoeveel kilometer je bedrijven in je buurt zoekt. Klik daarna op 'Zoek'. 

VRAAG EN AANBOD

BioForum Vlaanderen heeft ook een veelbezochte zoekertjespagina. Daar worden regelmatig zoekertjes geplaatst door boeren die op zoek zijn naar ruwvoer of afnemers zoeken voor mest of ruwvoer. Je vindt de pagina hier.