Speciale bio-activiteiten

Heb je plannen om biohoning te produceren of biologische vis te kweken? Deze speciale activiteiten vragen een zekere voorbereiding. 

Bio-imker worden
Aquacultuur
Bio-insecten kweken 


BIO-IMKER WORDEN
Om biologische honing te kunnen produceren, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen die voor ons land niet zo vanzelfsprekend zijn. Zo moeten bijenkasten volgens de wetgeving zo geplaatst worden dat de bronnen van nectar en stuifmeel binnen een straal van 3 kilometer hoofdzakelijk bestaan uit biologische gewassen. En op de spontane vegetatie en gewassen in die straal mag maar een beperkte hoeveelheid milieubelastende technieken worden toegepast. 

In Vlaanderen is het niet evident zo’n zones te vinden, al is het wellicht ook niet uitgesloten.

De teler moet de landkaarten met ligging van de kasten voorleggen en moet kunnen aantonen dat in die zones de meerderheid van de begroeiing bestaat uit biologische teelten of andere niet milieubelastende teelten. Lidstaten kunnen volgens de wet ook zelf aangeven waar de bijenteelt niet uitgeoefend kan worden, maar in Vlaanderen zijn geen van die gebieden vastgelegd. 

Lidstaten kunnen aangeven waar de bijenteelt niet uitgeoefend kan worden, maar in Vlaanderen zijn zulke gebieden niet vastgelegd.

En daar houdt het niet op: de kasten moeten in essentie vervaardigd zijn uit natuurlijke materialen die geen verontreinigingsgevaar opleveren voor het milieu of de bijenteeltproducten. De bijenwas voor nieuwe ramen moet afkomstig zijn van biologische productie-eenheden. In de kasten mogen alleen natuurlijke producten zoals propolis, was en plantaardige oliën worden gebruikt. Tijdens de honingwinning is het gebruik van chemisch-synthetische repellenten verboden. Het is verboden honing te winnen uit raten die broed bevatten.

Wat de controlemaatregelen betreft, gelden de algemene controlevoorschriften. De bijenteler moet de controlerende autoriteit wel een kaart op een passende schaal bezorgen, met daarop de locatie van de kasten. Voor meer info, neem je best contact op met onze coördinator Landbouw. 

AQUACULTUUR
Gekweekte vis of aquacultuur wordt steeds populairder als gevolg van de overbevissing. Kweekvis kan een alternatief zijn als er strikte eisen aan duurzaamheid worden gesteld. Trouwens: dat biologische vis gelijk staat aan kweekvis, is vanuit de biowetgeving een logische zaak. Je kan de term bio enkel gebruiken voor iets dat gekweekt wordt en dit uiteraard volgens de opgelegde criteria. Zoiets kan alleen in een controleerbare omgeving. 

De normen voor biologische vis staan nog maar enkele jaren op papier, meer bepaald sinds 2009. De uitvoering gebeurt sinds 2010, maar de normen bleken al snel niet zo eenvoudig haalbaar. Voor bestaande producenten was er dus een overgangsperiode tot 2015. Zo hoopt Europa deze startende markt voldoende kansen te geven. 

Normen
De biologische aquacultuur hanteert een aantal normen die de impact van het productieproces op leefmilieu en dierenwelzijn zoveel mogelijk beperken. Zo mag er net als in andere sectoren geen vermenging zijn tussen bio en gangbaar. Bovendien moet de natuurlijke leefomgeving en biodiversiteit zo goed mogelijk gerespecteerd worden. In principe moeten de startdieren voor minimaal twee derde van biologische kweek zijn. Omdat de sector nog niet zo lang bestaat, is dat voorlopig het grootste knelpunt. 

De normen voor biologische vis staan nog maar sinds 2009 op papier.

Ook de regels voor voer zijn niet zo eenvoudig. In principe moet visvoer biologisch gecertificeerd zijn, aangevuld met visvoer (nevenvangst) uit duurzame visvangst (zoals MSC). Het aantal dieren per kubieke meter water wordt bepaald in functie van dierenwelzijn. Voor zalm geldt een maximumnorm van 10 kg vis per men 20 kg/m3 in zoetwater. Voor zeebaars en brasem ligt de toegelaten densiteit lager: 15 kg/min zeewater en 4 kg/min kweekvijvers. 

Tot slot kent de biologische aquacultuur een strikte normering voor het gebruik van antibiotica, schimmel- of algenwerende middelen. Hormonen (als stimulans voor kuitschieten) zijn niet toegelaten, evenmin als het gebruik van ggo's in pakweg het voer. 

BIOLOGISCHE INSECTENKWEEK
Insecten zijn een alternatieve eiwitbron. Sinds 2013 is het toegelaten om insecten voor humane consumptie op de markt te brengen. Momenteel vind je al insecten in de vorm van burgers op de markt. Wat de biologische insectenkweek betreft: er bestaat op dit moment nog geen lastenboeK Zowel op Europees als op Vlaams niveau moet daar nog een wetgevend kader voor ontwikkeld worden. Ben je geïnteresseerd in het biologisch kweken van insecten en wil je weten in welk stadium de wetgeving zich bevindt, neem dan contact op met onze coördinator verwerking. 

Foto imker: Tim Vandewiele 
Foto aquacultuur: Europese Commissie