Biowetgeving

BioForum Vlaanderen volgt nauwgezet de Vlaamse en Europese wetgeving op rond landbouw en bio. 

De dagelijkse realiteit waar je als bio-ondernemer mee te maken krijgt, is vaak het resultaat van wat de lokale of Europese overheid beslist. Startpunt is de Europese biowetgeving. Die geldt voor alle EU-lidstaten. Toch kunnen er nog verschillen optreden in verschillende landen. Die verschillen komen voort uit een verschillende interpretatie van de wetgeving. 

Vragen over onze standpunten? Neem contact op met onze Medewerker wetgeving.