Zaden

Uniformiteit, onderscheidbaarheid en homogeniteit: zie daar de drie vereisten die Europa voor ogen heeft voor zaad dat binnen haar grenzen verhandeld mag worden. BioForum is het daar niet mee eens. 

standpunt zaad

Landbouw vindt plaats op de meest diverse plaatsen in Europa. Hoe breder de agrobiodiversiteit van de cultuurgewassen, hoe groter de weerbaarheid van het productiesysteem tegen ziekten en plagen. En hoe kleiner de noodzaak om externe inputs als kunstmest en chemische pesticiden te gebruiken. Een aangepast gewas vindt immers zelf voldoende voedsel in de bodem en weerstaat behoorlijk de plaatselijke plagen.

Hoe breder de agrobiodiversiteit van de cultuurgewassen, hoe groter de weerbaarheid van het productiesysteem tegen ziekten en plagen. 

Een grote diversiteit aan productieplaatsen, vraagt dus een grote diversiteit aan zaadgoed. Hoe groter ook de genetische diversiteit van het zaad, hoe meer mogelijkheden om, via veredeling op het landbouwbedrijf zelf, tot nieuwe, nog beter aangepaste soorten te komen. Flexibiliteit troef! Zo ging het ook vroeger. Dankzij de eeuwenlange veredeling door boeren, bestaan er duizenden gewassen die een enorm potentieel aan genetisch materiaal herbergen. GGO's horen hier niet in thuis. Uit de praktijk blijkt dat ze leiden tot nog meer uniformiteit en monoculturen, waardoor ze het landbouwsysteem nog kwetsbaarder maken.

Van de tienduizenden soorten voedselgewassen, staan vandaag nog amper 120 gecultiveerde soorten in voor 90% van de huidige voedselproductie. Dat maakt deze productie meteen ook heel erg kwetsbaar. 

Vragen over onze standpunten? Neem contact op met onze Beleidsmedewerker.

foto: Marieke Noyen/Toekomst zaaien