Stuurgroepen

Heb je suggesties over waar wij als BioForum Vlaanderen op moeten inzetten? Draag je graag bij tot onze werking door je ervaringen uit de praktijk met ons te delen? Neem dan deel aan onze stuurgroepen.

BioForum Vlaanderen kan als sectororganisatie niet functioneren zonder de inbreng van zijn leden. Door ons te vertellen met welke moeilijkheden of obstakels je dagelijks te maken krijgt, help jij als lid mee de thema's bepalen waarop wij actief inzetten.

Daarom nodigen we jou één keer per jaar (bij boeren 2 keer per jaar) uit om samen met ons te bekijken welke noden er zijn en welke thema's jij belangrijk vindt. Al die input nemen we dan mee bij de jaarplanning. Zo willen we een ledenorganisatie zijn die dicht bij zijn leden staat en die tegemoetkomt aan wat jij als ondernemer van ons verwacht.

Geïnteresseerd om hier aan deel te nemen? Neem contact op met jouw coördinator

Foto: Sophie Nuytten