Starten als bioverwerker

Een bioverwerker levert producten af van hoge kwaliteit die zo authentiek en puur mogelijk zijn.

Ook een verwerkt bioproduct moet aan wettelijke bepalingen voldoen voordat je het als ‘bio’ mag verkopen. Minstens 95% van de landbouwingrediënten moet biologisch zijn. De overige 5% mag enkel niet-bio zijn als deze ingrediënten op de zogenaamde positieve lijst staan. Deze ingrediënten zijn niet (voldoende) op de markt in biologische vorm.

Een bioproduct mag geen additieven bevatten buiten diegene die expliciet toegelaten zijn in de wet. Slechts een beperkt aantal technische hulpstoffen mag gebruikt worden. Ioniserende straling, nanotechnologie en ggo’s zijn verboden.

CONTROLEPLICHT
Als verwerker kan je in principe heel snel een biolijn opstarten. Je hoeft immers geen omschakelperiode te doorlopen. Het volstaat om je aan te melden bij een erkende controleorganisatie.

Je moet uiteraard ook overschakelen op biologische ingrediënten; die kan je makkelijk vinden in onze online Biobedrijvengids. Verder moet je mogelijk je receptuur en bereidingswijze aanpassen. Biologische ingrediënten kunnen immers anders reageren. Je zal merken dat bepaalde bereidingswijzen niet mogelijk zijn omdat sommige gangbare hulpstoffen niet toegelaten zijn.

ADVIES & ONDERSTEUNING
Van zodra je geregistreerd bent bij een controleorganisatie, kan je terecht bij BioForum voor allerlei advies en ondersteuning. In onze startersgids voor verwerkers vind je alle nodige informatie die je als starter moet weten. Je vindt hem bij onze publicaties

Wil je meer weten over de regels waaraan je als biologisch verwerker moet voldoen? Dan kan je onze publicatie Bio & de Wet raadplegen. Die zet de bestaande biowetgeving om in mensentaal en zorgt ervoor dat jij snel op de hoogte bent van wat kan en niet kan in bio. 

Daarnaast kan BioForum langskomen op jouw bedrijf voor een interne opleiding op maat

Vragen? Neem contact op met onze Coördinator Verwerking.

CONTAMINATIE
De verwerking van bioproducten moet gescheiden gebeuren van gangbare producten, in ruimte of in tijd. Dat is vaak een hele uitdaging. De contaminatie-beheerstool van BioForum Vlaanderen helpt de risicopunten in je productieketen in kaart te brengen met concrete voorbeelden, geeft aan wat best opgenomen kan worden in de kwaliteitsprocedures rond scheiding bio en niet-bio en geeft enkele tips over mogelijke oplossingen.  Dit blijft een generiek document. Wil je verder advies op maat van je bedrijf, aarzel ons niet te contacteren.

 

RAPPORT
KANSEN IN DE BIOVERWERKING

In 2013 publiceerde BioForum Vlaanderen een rapport over de kansen in de bioverwerking, in samenwerking met ILVO, Flanders' FOOD en IWT.

online lezen

 

 

 

 

 

Foto: KVL/Creative Nature, 't Dischhof