Visie & Missie

Wat zijn de visie en missie van BioForum Vlaanderen? 

VISIE

BioForum Vlaanderen

... wil dat steeds meer mensen biologische landbouw en voeding kennen, waarderen en consumeren en ambieert de groei van de biologische productie in Vlaanderen. 

... werkt ook aan de verdere ontwikkeling van de keten, van producent tot consument.

... kiest voluit voor biologische landbouw en voeding omdat iedereen recht heeft op veilig, volwaardig en authentiek voedsel aan een eerlijke prijs. Dat voedsel is bij voorkeur regionaal geproduceerd en met respect voor het recht van elke boer om autonoom te kunnen produceren.

... streeft resoluut naar een duurzame landbouw en voeding, met een maximale zorg voor mens, dier en planeet en een maximale duurzaamheid van grond tot consument. De biologische sector wil hierin de voortrekker zijn en plaatst zich in een brede beweging van actoren die streven naar een duurzame en solidaire maatschappij.

MISSIE

BioForum Vlaanderen

... verenigt de gecertificeerde boeren, verwerkers, verkopers en de organisaties actief op het vlak van biologische landbouw en voeding.

... behartigt de belangen van bio-ondernemers en ondersteunt de partnerorganisaties in hun werking inzake biologische landbouw en voeding.

... stimuleert, samen met haar leden, de verdere verduurzaming van landbouw en voeding.

... is de gesprekspartner voor overheden en allerhande maatschappelijke instanties voor een duurzame landbouw en voeding in het algemeen en voor de biologische landbouw en voeding in het bijzonder.

... is de boodschapper voor bio naar het brede publiek.

... staat samen met de biosector in voor de kwaliteit, de betrouwbaarheid en de aantrekkelijkheid van bioproducten.

... stimuleert wetenschappers, productontwikkelaars, voorlichters, ondernemers en andere partners tot maatschappelijk verantwoorde innovatie in biologische landbouw en voeding.

foto: Kjell Gryspeert/De Wieltjeshoeve