Samenwerkingsverbanden

In Bio Actief 50 las je hoe je als winkelier een rechtstreekse samenwerking kan aangaan met een boer. Op deze pagina vind je twee geslaagde voorbeelden uit de praktijk. 

1. BIOPUNT DE LIJSTERBES (VILVOORDE) - SANDRA RYDAMS

Samenwerking met Ferm (Sander Van Nieuwenhove en Veerle Huybrechts) en met Hof Ten Dreef (Guy Mouchaert).

FERM
Sandra: “Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 vernam ik van BioForum dat Ferm in Zemst bijkomende afzetkanalen zocht voor hun biologische tulpen (en eigenlijk ook hun groenten). Ik wou al langer uitzoeken wat mogelijk was qua lokale samenwerking, maar tot dan toe was het er niet van gekomen. Ferm levert alleen niet in Vilvoorde. Gelukkig woon ik zelf vlakbij hun bedrijf en dus kon ik makkelijk alles zelf afhalen. Het enige nadeel is dat zwaardere producten als pompoenen vermijd omdat ik ze zelf in en uit de auto moet laden."

"Na een succesvolle tulpenverkoop kwam ik op hun klantenlijst. Wekelijks ontvang ik via mail een lijst met wat er die week te oogsten valt. Hun oogst wordt afgestemd op hun bestellingen. Ze hebben een erg groot aanbod tomaten, waaronder openluchttomaten. Die kan je in de groothandel niet krijgen. De bloemen bestel ik extra, waarna Veerle dan boeketjes klaarmaakt."

Sander: "2020 was geen makkelijk jaar voor ons. Met Ferm mikken we vooral op horeca en daarom zetten we extra in op specialere producten. Winkels zitten niet altijd te wachten op producten die bij hun klanten niet gekend zijn, omdat die meer uitleg vragen. We werkten al wel samen met Kabas, een verpakkingsvrije winkel in Mechelen, nu kwam Sandra er bij. Beide winkels nemen eerder de courante groenten af, maar ze leren geleidelijk ook de andere producten kennen. Bestellen moet voor zondag, waarna wij op dinsdag oogsten. Woensdag ligt het in de winkel. Voor ons is dat zeker in deze periode een goede wisselwerking. We vragen aan de winkels alleen om altijd op het goede moment te bestellen om het werkbaar te houden. Die regelmaat zit er wel in. We werken ook met een minimale bestelhoeveelheid, al letten we daar minder op bij Sandra omdat ze haar levering zelf komt halen. 

Hof Ten Dreef

Sandra: Toevallig gingen we op hetzelfde moment een samenwerking aan met Hof Ten Dreef. Die kwam tot stand via een van mijn verkoopsters. Guy verkoopt zijn producten voornamelijk via pakketten en wat hij niet via die weg verkoopt komt op de wekelijkse aanbodslijst. Hof ten Dreef is iets dichter bij de winkel, dus hij levert wel. Dankzij hem kan ik ook eens wat "speciale producten" aanbieden onder meteen een hele kist te moeten kopen via de groothandel. Daikon bijvoorbeeld: in mijn winkel is dat een traag verkopend product maar ik bied het wel graag aan.

Guy: In een goed samenwerkingsverband moet er een win-win zijn. Ik hoop dat de lokale producten bij Sandra ook zorgen voor een hogere verkoop. En voor mij is de diversificatie van mijn afzet een sterkte. De focus ligt op de pakketten, maar 20 à 25% afzet via restaurants en winkels zou een ideaal evenwicht zijn. Je moet een samenwerking als deze ook de kans geven om te laten groeien, vertrouwen en transparantie zijn cruciaal. We mikken op de lange termijn en laten het stap voor stap evolueren zodat we elkaar ook beter leren kennen. Als je als winkelier het bedrijf kent waar de prducten vandaan komen, kan je ook beter uitleggen waarom een product tegen een bepaalde prijs verkocht wordt. De prijs moet in relatie zijn tot de productiekoste en de kwaliteit.

Sandra: Ik zet de producten van beide samenwerkingsverbanden ook echt in de kijker via Facebook of instagram en ook op de prijskaartjes duid ik het aan. Voor mijn klanten is het een meerwaarde als ze weten dat ze naast biologisch ook lokaal kopen. We krijgen hier ook vaak positieve reacties op. De prijzen zijn iets hoger dan in de groothandel en als het te veel verschilt durf ik dat soms toch de doorslag laten geven. Maar de producten zijn hun prijs echt wel waard: Ik hou ook echt van de versheid, je merkt gewoon dat ze recht van het veld komen. Ik ben oprecht blij met beide samenwerkingen.


2) THE BARN - QUENTIN LABRIQUE 
Samenwerking met meerdere bedrijven, o.a.  Milagro

The Barn

"The Barn mikt per vestiging op één vaste samenwerking met een boer uit de omgeving.  Drie criteria zijn belangrijk: professionaliteit, kwaliteit van de producten en passie voor duurzaamheid. Het doel is een partnerschap waarbij we een vertrouwensrelatie uitbouwen. We engageren ons om minstens 15 referenties af te nemen, goed voor naar schatting 20 procent van de producten in een winkel. 

In Antwerpen werken we samen met Erik Krosenbrink van Milagro, in St. Gillis met het Neerhof, in Elsene met de Groentelaar en in Jette met Daan Desmet. We kunnen geen echt afname-engagement bieden, maar wel een realistische indicatie van het verwachte volume. Qua prijszetting willen we “marktconforme prijzen”, dus geen te grote afwijking van de prijzen in de groothandel. Door de rechtstreekse samenwerking is er meer ruimte voor specialere producten waar de boer iets meer marge op kan realiseren.

We willen er mee voor zorgen dat onze partners gezonde bedrijven zijn. We vragen dus ook geen exclusiviteit, want een boer zou van zijn afzet niet afhankelijk mogen zijn van één afnemer.  We proberen dat partnerschap ook breder te zien, door in te zetten op een wisselwerking. Zo hebben we voor enkele samenwerkingsverbanden al  aan prefinanciering gedaan of een renteloze lening aangeboden voor de aankoop van machines. Boeren kunnen zo verder professionaliseren en inzetten op efficiëntie, waar wij uiteindelijk ook voordeel bij halen. Betalen doen we ook meteen bij levering, wat zeer sterk gewaardeerd wordt. 

In het eerste jaar van de samenwerking gaat het vaak om één levering per week, nadien meestal 2. De samenwerking moet ook de kans krijgen om te groeien zodat ook het vertrouwen kan groeien. Vanaf het tweede jaar van de samenwerking zetten we onze winkelmedewerkers ook in op de boerderij, goed voor 2 VTE voor 2 maanden. Het is deel van hun opleiding. Ze leren zo de producten beter kennen, maken kennis met de landbouw en begrijpen beter waarom een product een bepaalde prijs heeft, … Het geef ook gewoon meer positieve energie om die producten daarna te verkopen in de winkel. De link tussen de boerderij en de winkel trekken we door tot bij de klant: we communiceren over onze vaste leverancier en hebben ook al eens een klantendag georganiseerd op de boerderij.

En ja er zit ook wel wat idealisme in, we willen de projecten ook echt ondersteunen om zo lokaal een positieve impact te hebben op de productie. Waar er ruimte is geven we ook een premie aan onze samenwerkingsverbanden op het einde van het jaar, momenteel is dit vooral in onze best draaiende winkels.

Milagro

Ik werk met meerdere winkels samen, want lokale producten zijn altijd een meerwaarde, al is de continue toelevering vaak een knelpunt. Een goede samenwerking met wederzijds respect zal de continuiteit ten goede komen. De samenwerking met The Barn is zo'n samenwerking. Een belangrijk aspect is de totale transparantie: ik krijg volledige inzage in hun cijfers en zij in de mijne, idealiter zit ik ook in hun bestuurraad en zij in de mijne om maximale wisselwerking te hebben. Er is regelmatg overleg. Op het einde van het seizoen blikken we terug op het vorige en we plannen ook het volgende jaar, steeds vanuit een ondernemershouding. Als ondernemer is het niet altijd simpel om in het eigen bedrijf te investeren. Dat The Barn investeringen al ondersteund heeft met een renteloze lening, bv voor een telescooplader is absoluut een meerwaarde en voor beide een win-win. Zo hebben zij de garantie dat ze voldoende groenten ter beschikking hebben en kunnen wij efficienter werken. The Barn werkt ook echt aan de verbinding, via klantendagen, meewerkmoment, … En samen zoeken we naar goede oplossingen en leefbare afspraken voor beiden.